Kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

Ngày đăng: 20/05/2020  - Lượt xem: 220

Thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Quy chế phối hợp công tác số 01/QC-MTTQ-VKS ngày 25/5/2015 giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, trong các ngày 19, 20/5/2020 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp tổ chức kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm (đợt 1 năm 2020) tại Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo báo cáo của Phòng An ninh điều tra (PA09) trong thời gian từ 17/4/2019 đến 17/4/2020, Cơ quan An ninh điều tra đã tiếp nhận và xử lý 08 tin (gồm 03 tố giác, 02 tin báo và 03 kiến nghị khởi tố). Trong đó có 07 tin do cơ quan, tổ chức, công dân chuyển đến, có 01 tin được đăng qua phương tiện thông tin đại chúng. Đến nay đã ra quyết định khởi tố 02 vụ án hình sự, với 10 bị can (gồm 01 tố giác và 01 kiến nghị), số đang giải quyết 05 vụ việc (trong đó có 01 vụ việc gia hạn kéo dài thời gian điều tra), ra quyết định tạm dừng xác minh 02 tin (trong đó đã phục hồi giải quyết 01 tin). Tất cả các tin báo sau khi tiếp nhận đều được ghi chép, theo dõi chặt chẽ; phân công cán bộ xác minh, giải quyết đảm bảo đúng trình tự, thủ tục; công tác xác minh, giải quyết các nguồn tin về tội phạm đều đảm bảo nguyên tắc khách quan, toàn diện, triệt để; các biện pháp nghiệp vụ được tiến hành đảm bảo giữ bí mật và thực hiện theo đúng  quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, việc thu thập hồ sơ, tài liệu thường liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều địa bàn, đặc biệt là có 04 vụ việc liên quan đến yếu tố người nước ngoài, nhiều việc phải trưng cầu các cơ quan chuyên môn giám định mới có đủ căn cứ kết luận xử lý hành vi sai phạm, trong khi thời hạn để giải quyết các nguồn tin theo quy định là 60 ngày làm khó khăn cho công tác điều tra. 

Qua kiểm sát trực tiếp, các thành viên đoàn kiểm sát đánh giá cao trách nhiệm của Cơ quan An ninh điều tra, Phòng PA09 - Công an tỉnh trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi, đồng thời đề nghị tiếp tục quan tâm tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án đã khởi tố; xử lý các nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định của pháp luật. Chú trọng điều tra mở rộng, xử lý triệt để các hành vi phạm tội; không để oan sai, sót lọt tội phạm. Hạn chế tối đa việc phải ra hạn kéo dài hoặc phải thực hiện điều tra bổ sung, điều tra lại.

Tác giả: Tin: Lê Minh Tiến - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 220

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »