Triển khai kế hoạch giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 trên địa bàn huyện Bình Xuyên và Sông Lô

Ngày đăng: 07/05/2020  - Lượt xem: 365

Ngày 06/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai công tác giám sát của MTTQ đối với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 trên địa bàn huyện Bình Xuyên và huyện Sông Lô. Đồng chí Nguyễn Xuân Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Xuân Viễn kết luận hội nghị tại Sông Lô.

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP Chính phủ, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn cho đại dịch COVID-19 và Hướng dẫn số 27/HD-MTTQ-BTT ngày 28/4/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngày 29/4/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-MTTQ-BTT về giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, giải pháp của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo an sinh xã hội.

Bám sát theo nội dung Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch, Ủy ban MTTQ các cấp chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên và ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tham gia ngay từ bước rà soát,  lập danh sách các đối tượng được hưởng chính sách, thời điểm các cơ quan liên quan tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ theo quy định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và giám sát sau khi hoàn tất việc chi trả kinh phí để nắm bắt tâm tư, dư luận của Nhân dân về chính sách hỗ trợ đối với 08 nội dung, cụ thể: MTTQ tỉnh chủ trì giám sát việc hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động. Ủy ban MTTQ cấp huyện giám sát 03 nội dung: việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; việc hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; việc hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ. Ủy ban MTTQ cấp xã chủ trì giám sát 04 nội dung: việc hỗ trợ hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu/năm, tạm ngừng kinh doanh từ 01/4/2020; việc hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; việc hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu quán triệt, chỉ đạo tại hội nghị ở các đơn vị, đồng chí Nguyễn Xuân Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện Bình Xuyên, Sông Lô phát huy vai trò giám sát của người dân ở khu dân cư, nhất là nội dung giám sát việc lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, giám sát việc niêm yết danh sách tại trụ sở UBND các xã phường đảm bảo thời gian nhằm không phát sinh khiếu kiện; giám sát tiến độ các bước triển khai và thực hiện chi trả chính sách. Đề nghị UBND huyện, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Bình Xuyên, Sông Lô phối hợp chặt chẽ, cung cấp hồ sơ, tài liệu để Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ giám sát ngay từ ngay từ bước rà soát,  lập danh sách các đối tượng được hưởng chính sách và các nội dung theo Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 03/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng chí lưu ý Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn chủ động hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư phối hợp chặt chẽ với Trưởng thôn/Tổ trưởng TDP để thực hiện tốt việc tuyên truyền các nội dung chính sách đến người dân, hướng dẫn người dân kê khai, rà soát và lập danh sách theo từng đối tượng đề nghị hỗ trợ, không để bỏ sót đối tượng, hạn chế tối đa việc lạm dụng, trục lợi chính sách.

Trong quá trình triển khai kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc giám sát của cấp huyện, cấp xã, tổng hợp những đề xuất, kiến nghị phản ánh đến cấp ủy, chính quyền để chỉ đạo xử lý kịp thời những sai sót, vướng mắc nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Tác giả: Tin, ảnh: Lê Minh Tiến - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 365

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »