Hội nghị triển khai và giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày đăng: 28/04/2020  - Lượt xem: 555

Chiều 27/4/2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn triển khai giám sát và thực hiện chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đào Ngọc Dung, UVTW Đảng, Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Hầu A Lềnh, UVTW Đảng, Phó Chủ tịch –Tổng thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung ương. Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch UBTW TTQ Việt Nam; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và đại biểu các sở, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị tại các điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Chủ trì tại điểm Vĩnh Phúc có các đồng chí: Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Phương, TUV, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và lãnh đạo các sở, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh.

Tại điểm cầu Trung ương

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP Chính phủ, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn cho đại dịch COVID-19; hướng dẫn giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chi trả hỗ trợ; hướng dẫn việc giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Phát huy vai trò, trách nhiệm trong hoạt động giám sát, MTTQ Việt Nam ban hành hướng dẫn Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức giám sát thực hiện các biện pháp hỗ trợ tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ. Trong đó, chủ yếu tập trung vào giám sát 08 nội dung, cụ thể là: việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, hoặc nghỉ  việc không hưởng lương; Hỗ trợ hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu/năm tạm ngừng kinh doanh từ 01/4/2020; Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ, trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4 năm 2020; Giám sát việc hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động; Giám sát việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; Giám sát việc hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng); Giám sát việc hỗ trợ đối với Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia.

Phát biểu trao đổi thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15, nhất là việc xác định đối tượng lao động tự do, hộ kinh doanh cá thể. Đồng thời đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng hơn về đối tượng, thủ tục hỗ trợ; có cơ chế hỗ trợ đặc thù đối với những địa phương có nhiều đối tượng được hưởng hỗ trợ; cho phép các tỉnh, thành được ủy quyền cho cấp quận, huyện, thành phố phê duyệt đối tượng hỗ trợ...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định. Tập trung rà soát đối tượng hưởng chính sách, bảo đảm mỗi đối tượng chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ. Đối với đối tượng bảo trợ xã hội, chỉ áp dụng hỗ trợ đối với đối tượng đang hưởng chính sách hỗ trợ tại cộng đồng, trước mắt cần tập trung triển khai hỗ trợ ngay trong tháng 4 đối với 4 nhóm đối tượng (người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và bảo trợ xã hội). Trong đó, lưu ý các địa phương cần thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo Quyết định 15, không ban hành thêm thủ tục hành chính giấy tờ khác. Khuyến khích các địa phương sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chi trả theo hình thức chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng của các đối tượng thụ hưởng hoặc theo hệ thống bưu điện. Đặc biệt, Công đoàn cùng với các địa phương trong quá trình triển khai không để một số doanh nghiệp tranh thủ thời gian này tìm cách ngừng hợp đồng, gây khó khăn cho người lao động. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tham gia ngay từ đầu trong việc rà soát, lên danh sách, giám sát thực hiện tốt 8 nội dung theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Phát biểu chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên nhất là ở cơ sở cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức rà soát, phân loại, lập danh sách theo đúng đối tượng, hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy trình, thủ tục, hồ sơ nhận hỗ trợ và giám sát việc chi trả chế độ đảm bảo đúng quy định. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó cần giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện từng nội dung. 

 

Tác giả: Thu Hà - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 555

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »