Hiệp thương cử 374 vị tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX

Ngày đăng: 20/09/2019  - Lượt xem: 243

Tiếp theo chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, sáng 20/9, Đại hội tiến hành hiệp thương cử UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII trình bày tờ trình.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII Nguyễn Hữu Dũng trình bày Tờ trình về công tác hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, cơ cấu thành phần UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX bao gồm: Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên: 47 vị. Tại Đại hội hiệp thương 43 vị (khuyết 4 vị sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ); Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh: 63 vị.

Cá nhân tiêu biểu đại diện các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế và Người Việt Nam ở nước ngoài: 258 vị (Đại hội hiệp thương cử: 255 vị, khuyết 3 vị sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ) bao gồm: Cá nhân tiêu biểu là nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chuyên gia trên các lĩnh vực; Cá nhân tiêu biểu là công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, đại diện huyện đảo; Cá nhân tiêu biểu là người dân tộc thiểu số; Cá nhân tiêu biểu đại diện chức sắc các tôn giáo; Cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế; Cá nhân tiêu biểu là Người Việt Nam ở nước ngoài; Cán bộ chuyên trách Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam: 13 vị.

UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX có tỷ lệ ngoài Đảng là 50%; tỷ lệ nữ là 21,3%; tỷ lệ dân tộc thiểu số là 26,2%; tỷ lệ Tôn giáo là 17,1%; 80,4% các vị Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam có trình độ Đại học trở lên.

Đại hội đã hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đó số lượng Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 385 vị, Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 (11 vị khuyết sẽ được bổ sung trong nhiệm kỳ).

Ngay sau khi hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã diễn ra Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ nhất (khóa IX).

Trước đó, tại phiên họp sáng 20/9, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Trong phiên bế mạc chiều nay, Đại hội sẽ nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng sẽ công bố danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và các chức danh trong Ban Thường trực.

Đại hội sẽ đưa ra Lời kêu gọi và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Ngay sau khi bế mạc Đại hội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức họp báo thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tác giả: Tin: Trung Hiếu, Ảnh: Quang Vinh - Nguồn: http://daidoanket.vn - Số lần được xem: 243

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »