Kiểm sát hoạt động Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 31/05/2019  - Lượt xem: 251

Thực hiện Luật Thi hành án dân sự năm 2014; Quy chế phối hợp công tác số 01/QC-MTTQ-VKS ngày 25/5/2015 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, trong thời gian từ ngày 8/4/2019 đến ngày 8/5/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp tổ chức kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong hoạt động Thi hành án dân sự tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo báo cáo của Cục thi hành án dân sự, trong thời gian 1/10/2018 đến hết ngày 31/3/2019, Cục thi hành án dân sự đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục thi hành án; xác minh, phân loại án chính xác, kịp thời ra các quyết định về thi hành án; giao nhận, quản lý và sử lý vật chứng; chế độ kế toán thi hành án và thụ lý giải quyết đơn KNTC theo đúng thẩm quyền. Tổng số việc, tiền phải tiến hành là 368 việc với trên 227,1 tỷ đồng, trong đó đã giải quyết xong 134 việc thu được gần 8 tỷ. Qua kiểm sát, đoàn đã chỉ ra một một số tồn tại như: một số vụ việc có điều kiện thi hành vẫn chưa được thi hành dứt điểm; tỷ lệ thi hành xong về tiền đạt thấp; thời hạn báo cáo kết quả xác minh tố cáo vẫn chưa đảm bảo; công tác cập nhật, quản lý sổ sách vẫn chưa đầy đủ cột mục theo mẫu; thủ tục thông báo quyết định thi hành án cho người phải thi hành án, gửi quyết định thi hành án cho Trại giam nơi người phải thi hành án chấp hành án; thời hạn xác minh thi hành án và thời hạn quyết định hoãn thi hành án… Đồng thời

Đoàn kiểm sát đã phân tích nguyên nhân và trách nhiệm của lãnh đạo Cục THADS và chấp hành viên đối những tồn tại, hạn chế và vi phạm. Kiến nghị trong thời gian tới, Cục THADS tiếp tục rà soát, khắc phục việc xác minh điều kiện thi hành án đảm bảo đúng quy định; chấn chỉnh các Chấp hành viên, cán bộ trong đơn vị khắc phục những thiếu sót về con dấu, chữ ký, thiếu thủ tục hành chính, vi phạm thời hạn giải quyết thi hành án; treo Bảng nội quy kho vật chứng, việc giao, nhận, xuất vật chứng...; giải quyết dứt điểm số án có điều kiện thi hành án, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc có điều kiện còn tồn đọng kéo dài; tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá.

Tác giả: Minh Tiến - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 251

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »