Uỷ ban MTTQ tỉnh thăm, chúc mừng người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số nhân ngày Văn hóa các các dân tộc Việt Nam 2019

Ngày đăng: 11/04/2019  - Lượt xem: 303

Nhân dịp Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tới thăm, tặng quà một số vị là người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, MTTQ xã, phường, thị trấn nơi đoàn đến thăm.

Đ/c Vũ Văn Bằng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, tặng quà ông Phó Văn Vườn, người có uy tín thôn Đồng Giãng, xã Ngọc Thanh- thành phố Phúc Yên

Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã gửi lời thăm hỏi và ghi nhận những đóng góp của các vị là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới các vị là người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò của mình để tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong xã tăng cường đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động; quan tâm thực hiện tốt việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Sán Dìu, nhằm xây dựng quê hương giàu đẹp.

Các vị là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ đến đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước, đồng thời xin hứa sẽ tiếp tục phát huy vai trò, uy tín của mình trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, làm tốt vai trò cầu nối, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp.

Nhân dịp này Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh cũng tổ chức các đoàn đại biểu dự các các hoạt động văn hóa văn nghệ, gặp mặt giao lưu các câu lạc bộ hát Soọng Cô nhân dịp Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4/2019  do các khu dân cư  vùng đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức. Đồng thời,  hướng dẫn MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với chính quyền,  tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan thực hiện viêc phát huy vai trò của các vị Gìa làng, Trưởng bản, Người có uy tín, các nghệ nhân trong tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống, hướng dẫn, tham gia giúp đỡ để các khu dân cư vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương tổ chức tốt các lễ hội truyền thống hoạt động trước và trong Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4/2019./.

Tác giả: Mạnh Hà - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 303

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »