Sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với các cơ quan tuyên truyền

Ngày đăng: 15/03/2019  - Lượt xem: 331

Ngày 14/3/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm (2017-2018) thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH tỉnh và Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử (TT GTĐT) tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Dương chung

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện chương trình phối hợp, hàng năm, MTTQ các cấp phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động và chủ trì.

Trong 2 năm (2017 -2018), Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TT GTĐT tỉnh đã cử phóng viên bám sát hoạt động của MTTQ các cấp, phản ánh, đưa tin những gương sáng, cách làm hay, sáng tạo trong công tác mặt trận ở các địa phương, cơ sở trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền sâu rộng các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam; cuộc vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”; vai trò của các nhóm nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong cộng đồng dân cư; hiệu quả hoạt động giám sát của MTTQ…

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đã phát huy hiệu quả, tạo niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền trong năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã nêu ra 5 nội dung cụ thể, đề nghị các đơn vị tiếp tục tuyên truyền đậm nét về hoạt động của MTTQ các cấp, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động, gương người tốt việc tốt, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư… góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Lãnh đạo các cơ quan tuyên truyền đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục có chương trình cụ thể để việc tuyên truyền hiệu quả hơn. Trong đó, sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng cho Đại hội MTTQ cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 với các chuyên trang, chuyên mục về các hoạt động của mặt trận...

Tác giả: Hoàng Nga - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 331

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »