Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019

Ngày đăng: 14/03/2019  - Lượt xem: 305

Sáng 13/3/2019, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019. Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ban Thường trực, cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo MTTQ các huyện, thành phố.

               Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị                      tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, hướng dẫn các nội dung về nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2019, gồm có 6 nhiệm vụ trọng tâm và 9 giải pháp cơ bản cần triển khai, thực hiện. Cũng tại Hội nghị, đã có 12 tỉnh, thành phố tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế, nêu lên một số kiến nghị, đề xuất với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận. Các ý kiến phát biểu đã được các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp thu, giải đáp cụ thể.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành cụ thể hóa các nội dung nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 để tổ chức triển khai phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ của mỗi địa phương. Trong đó, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng tập trung làm tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tăng cường vận động tập hợp, đoàn kết nhân dân thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhằm đảm bảo hoàn thành Đại hội Mặt trận ở cấp xã trong quý I/2019, cấp huyện trong tháng 5/2019, cấp tỉnh trong tháng 7/2019; rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức, cán bộ của hệ thống Mặt trận tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của mỗi lãnh đạo, cán bộ Mặt trận và đoàn thể; quan tâm đến công tác giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh cần tập trung chuẩn bị tốt tổ chức Đại hội cấp huyện, cấp xã; tổ chức tuyên truyền, triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ môi trường ở khu dân cư”, trong đó Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát, lựa chọn mỗi huyện, thành phố 2 xã, phường để xây dựng điểm chỉ đạo thực hiện xây dựng cống, rãnh thoát nước thải trong khu dân cư; khẩn trương rà soát toàn bộ các hộ nghèo khó khăn về nhà ở đề nghị xây dựng nhà Đại đoàn kết trong năm 2019.

Tác giả: Lê Nga - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 305

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »