Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức CTXH và đại diện nhân dân

Ngày đăng: 24/12/2018  - Lượt xem: 787

“Trước những khó khăn của tỉnh, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục đồng hành với Đảng, với chính quyền nỗ lực đóng góp vào sự phát triển chung.” Đó là mong muốn của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trong buổi đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện nhân dân được tổ chức sáng 24/12/2018.

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi đối thoại. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố và 135 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018, định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cho biết: Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, với 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,06%, vượt mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, kết quả thu hút vốn đầu tư tăng cao. Dự kiến hết năm 2018, toàn tỉnh có 103/112 xã đạt chuẩn nông thôn mới và là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm đầu tư; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh các sản phẩm thấp; cơ cấu ngành lĩnh vực, các thành phần kinh tế phát triển chưa đồng đều; phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng. Công tác cải cách hành chính tuy nhiều cố gắng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Chênh lệch về sự phát triển giữa các vùng, giữa thành phố và nông thôn cao. Thu hút đầu tư chưa có doanh nghiệp lớn và chưa đạt như mong muốn. Nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân là rất lớn trong khi nguồn lực còn hạn hẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cho biết, năm 2019, UBND tỉnh sẽ tập trung cao độ phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019, tạo tiền đề đạt kế hoạch, mục tiêu cả nhiệm kỳ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng; khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thức hiện một số dự án du lịch trọng điểm; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu hoàn thành tỉnh nông thôn mới vào năm 2019. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thông tin về về kết quả công tác xây dựng Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ chính trị và Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, giảm 174 đầu mối cấp phòng và tương đương, tinh giản 1.529/2.363 biên chế và trên 10.700 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố. Trong năm, đã giảm chi phí cho bộ máy nhà nước khoảng 200 tỷ đồng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Tỉnh ủy đã chỉ đạo xem xét, xử lý nghiêm minh, đúng quy định đối với các tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 14 tổ chức đảng, 547 đảng viên vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trả lời nhiều câu hỏi của nhân dân liên quan đến các lĩnh vực: Tài nguyên Môi trường, Y tế, Văn hóa, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, giao thông.

Trả lời câu hỏi của ông Trần Duy Khoa, xã Kim Long, huyện Tam Dương về những tồn tại trong việc giao cấp đất không đúng theo quy định của pháp luật từ 2003 đến nay trên địa bàn huyện Tam Dương chưa được giải quyết dứt điểm, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Theo báo cáo của UBND huyện Tam Dương, tồn tại về giao đất trái thẩm quyền tập trung ở các xã: Đồng Tĩnh, An Hòa, Thanh Vân, Hướng Đạo, Hợp Thịnh và thị trấn Hợp Hòa với 297 trường hợp. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở: Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng, Tài chính phối hợp chặt chẽ với địa phương hướng dẫn giải quyết từng nhóm trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, việc giải quyết tồn tại về đất đai còn nhiều khó khăn, phức tạp. UBND tỉnh đã thành lập tổ công tác đôn đốc, hướng dẫn các địa phương về giao đất ở, thu tiền sử dụng đất nhưng chưa giao đất. Hiện tổ công tác đang tổng hợp các nội dung vướng mắc trên địa bàn toàn tỉnh. Sau khi hoàn thành, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương giải quyết dứt điểm tình trạng này.

 

Trả lời câu hỏi của ông Triệu Ngọc Đĩnh, Chủ tịch MTTQ huyện Tam Đảo về chủ trương, định hướng của tỉnh trong việc bảo tồn, phát triển và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì khẳng định, tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch xây dựng Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Trong đó có các nội dung: Tổng kiểm kê di sản văn hóa vật thể và phi vật thể các dân tộc thiểu số (Sán Dìu, Cao Lan, Dao) trên địa bàn tỉnh; khôi phục nhà truyền thống của các dân tộc; tổ chức các lớp tập huấn để các nghệ nhân truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số Dao, Cao Lan, Sán Dìu tại các xã của các huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Riêng với loại hình di sản văn hóa hát sọong - cô của đồng bào dân tộc Sán Dìu, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch phối hợp với các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, lập hồ sơ di sản văn hóa hát sọong- cô của người Sán Dìu trên đất Vĩnh Phúc. Loại hình di sản văn hóa này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch công nhận và đưa vào Danh mục di sản văn hóa cấp Quốc gia vào cuối tháng 8/2018.

Tại buổi đối thoại, một số đại biểu cũng phản ánh về tình trạng hệ thống xử lý chất thải và khu tái định cư khu A, Khu Công nghiệp Tam Dương II vẫn chưa được triển khai, gây ô nhiễm môi trường; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu B2, Khu công nghiệp Tam Dương II chậm triển khai ảnh hưởng đến đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân, Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì, đối với việc xử lý chất thải, Khu công nghiệp Tam Dương II, khu A hiện có duy nhất dự án nhà máy sản xuất gạch ốp lát của Công ty TNHH VITTO – Vĩnh Phúc đang hoạt động, thất thải chủ yếu là chất thải rắn, lỏng và khí. Chất thải rắn, chủ đầu tư đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý với đơn vị chuyên thu gom rác thải; chất thải lỏng được xử lý tuần hoàn và tận dụng vào sản xuất; chất thải khí CO2 và hơi nước, chủ đầu tư xây dựng ống khói để giảm nồng độ CO2. Hiện Ban Quản lý các khu công nghiệp đã yêu cầu Công ty cải tiến hệ thống xử lý khí thải đảm bảo các tiêu chuẩn trước khi xả thải ra môi trường, xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo đúng báo cáo đã được phê duyệt.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Tam Dương II, khu B2 đã được tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2014 cho Tập đoàn FLC, nhưng trong phạm vi quy hoạch khu công nghiệp, qua rà soát, có rất nhiều hộ dân sinh sống, gây khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và chi phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cao. Tỉnh đã báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xin áp dụng cơ chế giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến nay đề nghị của tỉnh chưa được Thủ tướng Chính phủ thông qua. Để đẩy nhanh quá trình triển khai các khu công  nghiệp trên địa bàn huyện Tam Dương theo định hướng của tỉnh, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Tập đoàn FLC thống nhất đề nghị của Tập đoàn sẽ làm việc với các bộ, ngành Trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị của tỉnh.

Ông Đàm Thanh Thụy, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên phản ánh: Thành phố Phúc Yên là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa quan trọng của tỉnh nhưng đến nay Trung tâm y tế chưa được đầu tư xây dựng, phải đặt nhờ tại 3 địa điểm trong khi diện tích rất chật hẹp, ảnh hưởng đến việc khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Dự án này được UBND tỉnh giao cho Sở Y tế làm chủ đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa triển khai xây dựng, đề nghị UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Trung tâm y tế để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tốt hơn. Về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Văn Trì nghiêm túc tiếp thu và cho biết, do điều chỉnh địa điểm dự án nên đến nay, các đơn vị liên quan đang tập trung vào khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng tại địa điểm mới của dự án. UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh và Sở Y tế tiếp tục đẩy nhanh các bước thực hiện theo quy định, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Xung quanh vấn đề đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai đã đi vào hoạt động nhiều năm nay nhưng để lại nhiều hệ lụy cho người dân huyện Sông Lô, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đây là nội dung đã nhiều lần nhân dân và cử tri kiến nghị, tỉnh cũng đã có văn bản gửi Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) yêu cầu khắc phục các tồn tại cam kết với địa phương. Tuy nhiên, đến nay VEC vẫn chưa có phương án giải quyết. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tiếp tục có văn bản đề nghị VEC sớm có phương án giải quyết các kiến nghị do thi công đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai gây ra.

Tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã phân tích thêm những vấn đề được các đại biểu quan tâm, nhất là những tồn tại, hạn chế. Đồng chí mong muốn sau hội nghị này, các địa phương sẽ tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân và kịp thời giải quyết. Đối với UBND tỉnh, cần tập trung rà soát các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đặc biệt là các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng lâu dài chưa được giải quyết như: đất dịch vụ, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh…Quyết liệt chỉ đạo cải cách hành chính, có cơ chế cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời đến các tầng lớp nhân dân. MTTQ tỉnh và các đoàn thể cần tiếp tục phát huy tốt vai trò vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương.

Đồng chí cũng kêu gọi, trước những khó khăn của tỉnh, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục đồng hành với Đảng, với chính quyền nỗ lực đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng thuận với các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vì sự phát triển chung; sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền tiếp tục hưởng ứng và tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội, trước mắt là những nơi có dự án trọng điểm. Đồng thời, tích cực tham gia góp ý cho Đảng, chính quyền để giám sát đối với hoạt động của cơ quan nhà nước và việc chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tác giả: Hồng Yến - Nguồn: https://vinhphuc.gov.vn/ - Số lần được xem: 787

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »