Ký kết chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng: 17/10/2016  - Lượt xem: 1490

Chiều 17/10/2016 , Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường với các tôn giáo trên địa bàn tỉnh (Phật giáo, Công giáo, Tin lành) về Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Nội dung của Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Sở Tài nguyên và Môi trường, 03 tổ chức tôn giáo trong tỉnh tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ và đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, về môi trường và bảo vệ môi trường nói riêng; hiện thực hoá những cam kết của các tôn giáo đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; cung cấp cho các tổ chức tôn giáo trong tỉnh và dân cư thông tin các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, địa phương và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp; những quy định trong giáo luật, giáo lý của tôn giáo cùng kế hoạch hành động của tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ, dân cư vùng đồng bào tôn giáo kỹ năng tự ứng cứu và giúp nhau xử lý tại chỗ những rủi ro bất thường do bão, lụt, lũ quét, hạn hán, hỏa hoạn... xảy ra trước khi các cơ quan của Nhà nước, các tổ chức can thiệp, giải quyết; cộng đồng chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo, trường hợp khó khăn, bị rủi ro do thiên tai, dịch bệnh...biên soạn, cung cấp cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ, giáo xứ, giáo họ và khu dân cư nơi có đồng bào tôn giáo kiến thức về môi trường, biến đổi khí hậu và thực trạng về ô nhiễm môi trường, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu trên thế giới, trong nước, của địa phương và trên địa bàn dân cư; xây dựng và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến tại các cơ sở tôn giáo; các mô hình giáo xứ, giáo họ và khu dân cư vùng đồng bào tôn giáo bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ các tổ chức, đồng bào tôn giáo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và thân thiện với môi trường trong sản xuất, và đời sống; thực hiện giám sát các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội.

 Thay mặt Uỷ ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh nhấn mạnh vai trò quan trọng của đồng bào các tôn giáo tỉnh trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; vấn đề bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đang là vấn đề cấp bách, không phải là vấn đề một sớm, một chiều, thông qua hội nghị ký kết, để đồng bào các tôn giáo trong tỉnh nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mình về bảo vệ môi trường, sống “ích đời, lợi đạo”; đồng chí đề nghị trên cơ sở các nội dung của Chương trình phối hợp, các cơ quan, tổ chức tôn giáo cần xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với cơ quan, tổ chức mình và phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời xây dựng các mô hình điểm và nhân rộng toàn tỉnh các gương điển hình tiên tiến của đồng bào các tôn giáo trong thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu./.

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 1490

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »