Hội nghị quán triệt kết luận của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc

Ngày đăng: 19/08/2016  - Lượt xem: 1485

Ngày 18/8/2016, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt kết luận của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo MTTQ 5 huyện, thị, 14 xã và 74 Ban công tác Mặt trận địa bàn dân cư có đồng bào dân tộc sinh sống; đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ảnh Dương Chung

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh khẳng định, những năm qua MTTQ các cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng để từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số hạn chế cần khắc phục như: Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước còn hạn chế; chưa phát huy được vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; vai trò của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng chưa phát huy vai trò trong thực hiện giám sát các dự án ở vùng dân tộc...

Hội nghị nhằm quán triệt những nội dung cơ bản Kết luận số 01 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc đến các đồng chí lãnh đạo các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp, ban công tác mặt trận địa bàn dân cư trong tỉnh, từng bước nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tập hợp, vận động đoàn kết các dân tộc trong tỉnh; nâng cao vai trò của MTTQ các cấp trong việc tiếp xúc, trao đổi, phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy các giá trị, bản sắc văn hoá tốt đẹp của đồng bào các dân tộc; lắng nghe nguyện vọng và thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào các dân tộc; vận động đồng bào thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Tác giả: Lê Mơ - Nguồn: Báo Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1485

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »