Quán triệt kết luận của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo

Ngày đăng: 17/08/2016  - Lượt xem: 1492

Ngày 16/8/2016, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt kết luận của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo. Dự hội nghị có đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở.

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội từ tỉnh đến cơ sở được quán triệt Kết luận 01 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung Ương MTTQ Việt Nam, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ chức thành viên được tiếp cận, nghiên cứu một cách sâu sắc và hệ thống các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, cụ thể là những yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức và nhiệm vụ của MTTQ các cấp trong công tác tôn giáo, một nhiệm vụ quan trọng trong chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đối với công tác tôn giáo, khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới. Thực hiện nhất quán công tác tôn giáo trong hệ thống MTTQ các cấp nhằm đưa các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo thực sự đi vào đời sống của đồng bào các tôn giáo trong tỉnh; thực hiện tốt mục tiêu thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ nói chung và trong công tác tôn giáo nói riêng.

Tác giả: Lê Mơ - Nguồn: Báo Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1492

Tin bài cùng chuyên mục

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »