MTTQ huyện Yên Lạc tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư.

Ngày đăng: 21/08/2019  - Lượt xem: 420

Thực hiện chủ trương và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc về hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường, trong thời gian qua huyện Yên Lạc đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường. MTTQ từ huyện đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch triển khai phong trào, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn huyện.

Bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện; Kế hoạch 159/KH-MTTQ-BTT ngày 10/6/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức triển khai phong trào toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư; Kế hoạch số 1202/KH-UBND ngày 05/6/2019 của UBND huyện Yên Lạc về triển khai hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện và nguyên tắc, cơ chế thực hiện; MTTQ các cấp huyện Yên Lạc đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền hướng dẫn việc tổ chức họp nhân dân tại khu dân cư, các ngõ, xóm, tổ liên gia để bàn phương án, cách thức triển khai cụ thể, lấy ý kiến của nhân dân một cách công khai, dân chủ, minh bạch tạo sự đồng thuận để đăng ký thực hiện. Tổ chức phát động phong trào thi đua đến từng khu dân cư để mỗi hộ gia đình, mỗi người dân thấy rõ mục đích ý nghĩa, lợi ích của phong trào, từ đó, nhân dân rất phấn khởi, đồng thuận cao với chủ trương của tỉnh, của huyện, tự nguyện đăng ký thi đua, tích cực tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước, bảo vệ môi trường tại các khu dân cư.

Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện Yên Lạc 17/17 xã, thị trấn đã triển khai họp dân và đăng ký xây dựng 286 tuyến rãnh thoát nước thải trong khu dân cư với tổng chiều dài 28 km. Đến nay đã có 11/17 xã, thị trấn triển khai xây dựng 224 tuyến với 19,85 km gồm các xã: Tam Hồng, Trung Nguyên, Tề Lỗ, Yên Đồng, Bình Định, Đồng Cương, Đồng Văn, Yên Phương, Hồng Phương, Nguyệt Đức và thị trấn Yên Lạc; xây dựng xong 89/224 tuyến với chiều dài 8,1km và đang triển khai xây dựng 12 tuyến với chiều dài 618,8m. Qua triển khai hầu hết các xã, thị trấn đều vận động nhân dân trong các khu dân cư, các ngõ, xóm khi xây rãnh nước thải kết hợp đổ bê tông toàn bộ các tuyến đường, đảm bảo sạch, đẹp giao thông thuận lợi điển hình các xã, thị trấn làm tốt và đạt kết quả cao như xã Tam Hồng, Thị trấn Yên Lạc, xã Trung Nguyên…. Một số xã, thị trấn đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ được UBND huyện có văn bản đề nghị Sở Tài chính tỉnh tạm ứng kinh phí với số tiền 5,6 tỷ đồng. Các xã còn lại đang tiếp tục triển khai các thủ tục để khẩn trương thực hịên trong thời gian tới.

 Trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải có một số khó khăn vướng mắc như: Một số đường ngõ, xóm trước đây đã lát gạch khi xây rãnh phải đào bới gây hỏng toàn bộ nền đường nhân dân phải huy động đóng góp để làm lại đường nên khó khăn trong việc huy động nhân dân đóng góp; một số tuyến đường đã đổ bê tông và xây rãnh thiếu sự đồng bộ giữa rãnh được xây dựng cải tạo mới với mặt đường cũ. Việc huy động nguồn xã hội hóa để xây dựng cống, rãnh thoát nước thải gặp khó khăn….

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai kế hoạch huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Yên Lạc, MTTQ từ huyện đến cơ sở tiếp tục phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư; nắm bắt kịp thời tiến độ thực hiện, đề xuất các giải pháp cụ thể để giải quyết những khó khăn vướng mắc; bám sát các mục tiêu đề ra để chỉ đạo hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra./.

Tác giả: Nguyễn Khoa Văn - Nguồn: Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc - Số lần được xem: 420

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2)
Xem tất cả »