Vai trò của MTTQ xã Quang Yên, huyện Sông Lô trong xây dựng Nông thôn mới

Ngày đăng: 23/07/2019  - Lượt xem: 496

Trong những năm qua công tác tuyên truyền, vận động xây dựng Nông thôn mới của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã thu được những kết quả khá tích cực, giúp lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp có được những quyết sách đúng đắn phù hợp với quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giải tỏa những vấn đề bức xúc trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đến nay, 95% xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, trong đó có những xã vùng núi điều kiện khó khăn như xã Quang Yên, huyện Sông Lô.

Xã Quang Yên là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn của huyện Sông Lô, với hơn 20% dân số là đồng bào dân tộc Cao Lan; kinh tế chủ yếu là nông nghiệp; cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ; sản xuất manh mún, chưa có vùng chuyên canh, sản xuất hàng hóa tập trung. Bắt tay vào xây dựng Nông thôn mới, xã Quang Yên chỉ đạt 5/19 tiêu chí.

Xác định xây dựng nông thôn mới là cơ hội để tạo bước chuyển mới trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, những năm qua, để đạt được các tiêu chí về nông thôn mới, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ xã Quang Yên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, giúp người dân nhận thức được vai trò, ý nghĩa của chương trình xây dựng Nông thôn mới, nhân dân vừa là người thực hiện vừa là chủ thể được hưởng lợi từ chương trình xây dựng Nông thôn mới. Từ đó mỗi người, mỗi gia đình đều tự giác, tích cực tham gia góp công, góp sức xây dựng, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng các công trình công cộng.

Nhờ việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ các cấp, 100% người dân trong xã đã đồng tình ủng hộ tham gia xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hoạt động thiết thực như: Đóng góp tiền của, hiến đất, ngày công lao động; làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, chuyển đổi các mô hình kinh tế, trang trại, gia trại,...

Sau hơn 7 năm triển khai chương trình, nhân dân trong xã đã đóng góp trên 1 tỷ đồng, hơn 5.000 ngày công lao động và hiến hơn 30.000 m2 đất các loại để làm các công trình như: Đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, chỉnh trang và mở rộng, xây mới 15 nhà văn hóa thôn cùng nhiều công trình công cộng khác. Ngoài ra, người dân cũng đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, công trình vệ sinh của gia đình... trong 3 năm (từ 2016-2018) xã đã cứng hóa được gần 29km đường trục xã, gần 22km đường trục thôn. Hệ thống thủy lợi được nâng cấp, cải tạo, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và dân sinh. 3/3 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ I; xấp xỉ 88% người dân tham gia bảo hiểm y tế; trên 97,5% lao động có việc làm thường xuyên. Đặc biệt, tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn của bộ xây dựng đạt 98%, toàn xã không còn hộ gia đình ở nhà tạm, nhà dột nát. Đời sống nhân dân không ngừng nâng cao, thu nhập bình quân trên đầu người năm 2018 đạt 31,61 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 3,34%; 100% thôn, bản đều có nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp, có sân chơi thể thao.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự tâm huyết trong công tác tuyên truyền, vận động của cán bộ MTTQ và sự hưởng ứng của nhân dân, đến cuối năm 2018, Quang Yên đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018./.

 

 

Tác giả: Hoàng Hưng - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 496

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2)
Xem tất cả »