MTTQ huyện Vĩnh Tường với công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương

Ngày đăng: 19/07/2019  - Lượt xem: 520

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Muốn thành công, phải biết cách tuyên truyền”. Thấm nhuần những bài học quý giá và sâu sắc của Người, đồng thời xác định công tác tuyên truyền, vận động là đặc biệt quan trọng, MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường luôn đổi mới các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để công tác tuyên truyền, vận động được triển khai hiệu quả, MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường đã thành lập tổ tuyên truyền, vận động nhân dân; phối hợp tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, qua pa nô, áp phích, tranh cổ động; tuyên truyền miệng tại các cuộc họp ở khu dân cư; qua gặp gỡ trực tiếp; quan tâm phát huy vai trò cán bộ Mặt trận cơ sở, bởi đây là những người gần dân, có uy tín, là người giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, xây dựng cộng đồng gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Nhiều cán bộ Mặt trận cơ sở đã rất kiên trì, khéo léo, hòa giải mâu thuẫn, “vào từng ngõ, gõ từng nhà” để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Bên cạnh đó, nhận thức rõ vai trò quan trọng của chức sắc, chức việc các tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường thường xuyên phối hợp với các ngành tổ chức các đoàn thăm hỏi, chúc mừng nhân các ngày lễ trọng của các tôn giáo và tổ chức gặp mặt, biểu dương các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư nhân kỷ niệm  ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) hàng năm.

Đi đôi với tuyên truyền, vận động, MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường đã đẩy mạnh nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, kịp thời báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức trao đổi trực tiếp với nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các vấn đề liên quan đến nội dung kiến nghị của nhân dân; đã tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức các hội nghị đối thoại theo Quyết định số 55-QĐ/TU, ngày 03/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về việc ban hành “Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” đạt kết quả tốt. Qua đó, những bức xúc trong nhân dân đã được lắng nghe, quan tâm giải quyết, nhờ vậy đã tạo sự đồng thuận, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong những năm qua, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì phát động luôn được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình” đã được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo, hướng về khu dân cư, xây dựng được các mô hình hay, hoạt động có hiệu quả, huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của nhân dân. Trong 5 năm, đã vận động nhân dân hiến gần 200.000 m2 đất, hàng chục nghìn ngày công lao động và hàng trăm tỷ đồng để xây dựng công trình giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, công trình văn hóa... Công tác an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện, đã tranh thủ được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Đã hỗ trợ xây mới gần 200 căn nhà đại đoàn kết, trao bò sinh sản, sổ tiết kiệm... cho hộ nghèo.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường có lúc, có nơi chưa sát đối tượng, chưa thường xuyên, hình thức chưa phong phú. Việc tuyên truyền, vận động, tập hợp, thu hút Nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ còn hạn chế, công tác tập huấn kỹ năng chưa được quan tâm đúng mức.

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường tập trung thực hiện một số giải pháp như sau:

Một là, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tiếp tục chú trọng phát huy vai trò đội ngũ cốt cán, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư. Tăng cường phối hợp các ngành chức năng trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, các chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng nhân dân, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết.

Ba là, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả./.

 

 

Tác giả: Lê Nguyễn Thành Trung- Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 520

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2)
Xem tất cả »