MTTQ huyện Yên Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngày đăng: 15/05/2019  - Lượt xem: 196

Ngày 13-14/5/2018, MTTQ huyện Yên Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự và chỉ đạo có các đồng chí Nguyễn Văn Độ-TUV, Bí thư huyện ủy Yên Lạc; đồng chí Nguyễn Xuân Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong BTV huyện ủy. Dự Đại hội còn có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Yên Lạc, nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện qua các thời kỳ; đại diện Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện các phòng, ban, đoàn thể huyện và 179 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân huyện Yên Lạc.

Đồng chí Nguyễn Văn Độ tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2014- 2019, MTTQ huyện Yên Lạc đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính quyền, các tổ chức thành viên tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác tuyên truyền, vận động và nội dung, phương thức triển khai thực hiện có nhiều đổi mới góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động, đã được MTTQ huyện triển khai kịp thời, hiệu quả hướng về khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng, đạt hiệu quả và có sức lan toả đến 100% khu dân cư trên địa bàn. Nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả, ngày càng được nhân rộng, huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên. Số thôn, làng và gia đình đạt tiêu chuẩn “Làng văn hóa”,“Gia đình văn hóa” năm sau cao hơn năm trước. Thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, MTTQ huyện đã vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, huy động được nhiều sức người, sức của góp phần đưa huyện Yên Lạc là huyện đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới vào năm 2015 và vinh dự được Chính phủ tặng danh hiệu “Huyện Nông thôn mới”, Cờ thi đua trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở được thực hiện nghiêm túc. MTTQ huyện cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của động đồng, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nếp sống văn minh. Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng được quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả, tranh thủ được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn góp phần xây mới và sửa 281căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ 146 con bò sinh sản, 500 xe lăn, 300 xe đạp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, người tàn tật, học sinh nghèo... Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn của huyện giảm còn 2,03%.

MTTQ huyện tích cực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh mà tiêu biểu là đã thực hiện vai trò và trách nhiệm của MTTQ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong huyện đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tổ chức để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và các xã, thị trấn đối thoại với nhân dân. Qua đó đã kịp thời giải quyết những vướng mắc, những băn khoăn, lo lắng trong nhân dân.

Các đại biểu dự Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Đồng thời, thống nhất cao với các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Độ, đồng chí Nguyễn Xuân Viễn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà MTTQ huyện Yên Lạc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để phát huy hơn nữa những mục tiêu, chương trình đặt ra trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí đề nghị MTTQ các cấp trong huyện không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư là nơi triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các chương trình hành động của MTTQ. Tổ chức mặt trận phải lắng nghe, thực sự là người đại diện quyền làm chủ của nhân dân, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Mỗi cán bộ mặt trận phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực để vận động, tuyên truyền và triển khai nhiệm vụ công tác tới đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân và phải thực sự là nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết, tăng cường sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, nâng cao đời sống nhân dân.

Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương cử 47 ông, bà tham gia Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2019 – 2024 và hiệp thương cử 24đại biểu dự Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV.

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà - Nguồn: Uỷ ban MTTQ huyện Yên Lạc - Số lần được xem: 196

Video

Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Cầu nối ý Đảng lòng dân Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024 Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhìn lại một nhiệm kỳ Công tác Mặt trận một năm nhìn lại Phóng sự nhiệm kỳ 2013-2018 MTTQ phường Hội Hợp
Xem tất cả »