Đại hội đại biểu MTTQ VIệt Nam thành phố Vĩnh Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 26/04/2019  - Lượt xem: 530

Ngày 25/4, MTTQ Việt Nam thành phố Vĩnh Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Vũ Văn Tiến, Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy; Nguyễn Minh Sơn, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lương Văn Long, Phó Bí thư Thường trực thành ủy; các đồng chí trong BTV thành ủy; Dự Đại hội còn có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND , đại diện các ban, ngành, đoàn thể thành phố và 197 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân thành phố Vĩnh Yên.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

 

Nhiệm kỳ 2014- 2019, MTTQ Việt Nam thành phố Vĩnh Yên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính quyền, các tổ chức thành viên tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác tuyên truyền, vận động và nội dung, phương thức triển khai thực hiện có nhiều đổi mới góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

MTTQ các cấp thành phố Vĩnh Yên đã chủ động, sáng tạo trong việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, như việc gắn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình” với thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị của UBND thành phố giai đoạn 2016-2021”, huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện của nhân dân với hơn 500 hộ gia đình đăng ký tham gia mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn toàn và 267 nhóm nòng cốt, mô hình thực hiện cuộc vận động. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của động đồng, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng được quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả, tranh thủ được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là việc hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết, tư liệu sản xuất,… Trong 5năm đã hỗ trợ xây dựng 73 nhà Đại đoàn kết trị giá 2.410 triệu đồng. Hỗ trợ 379,7 triệu đồng cho 651 lượt hộ nghèo đặc biệt khó khăn trong các dịp lễ, tết, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố xuống còn 1,28%.

MTTQ huyện tích cực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh mà tiêu biểu là đã thực hiện vai trò và trách nhiệm của MTTQ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong huyện đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tổ chức để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và 100% các xã, thị trấn đối thoại với nhân dân. Qua đó đã kịp thời giải quyết những vướng mắc, những băn khoăn, lo lắng trong nhân dân.

Các đại biểu dự Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Đồng thời, thống nhất cao với các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, đồng chí Phạm Hoàng Anh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà MTTQ thành phố Vĩnh Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ thành phố Vĩnh Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kịp thời nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Cần đi sâu triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, chú trọng xây dựng các mô hình hay và nhân rộng những cách làm hiệu quả. Tham gia thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội cần đi sâu vào những vấn đề nhân dân quan tâm. Tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, chú trọng các cuộc đối thoại theo chuyên đề, nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, với phương châm hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư là nơi triển khai các nội dung hoạt động; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của cán bộ Mặt trận; phát huy hiệu quả vai trò của các cá nhân tiêu biểu, lực lượng cốt cán phong trào; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương cử 49 ông, bà tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2019 – 2024 và hiệp thương cử 13 đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc.

Tác giả: Thư Anh - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 530

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020 Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
Xem tất cả »