MTTQ thành phố Vĩnh Yên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Ngày đăng: 26/04/2019  - Lượt xem: 274

MTTQ các cấp thành phố Vĩnh Yên luôn tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố chính quyền vững mạnh. Thông qua hoạt động của mình, MTTQ các cấp đã định hướng, hướng dẫn cho nhân dân thực hiện quyền làm chủ một cách đúng pháp luật. MTTQ cũng chính là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân.
Cán bộ Ủy ban MTTQ phường Ngô Quyền (Vĩnh Yên) cùng nhân dân giám sát công trình xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố Lý Tự Trọng. Ảnh: Dương Chung

 

 

Trong nhiệm kỳ, MTTQ các cấp tập trung tham gia góp ý vào những dự thảo luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của cấp ủy, chính quyền thành phố như: Luật Đất đai 2015 sửa đổi,Luật MTTQ Việt Nam 2015 sửa đổi; các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị thành phố như: Các đề án về nâng cao chất lượng đô thị, bảo vệ môi trường thành phố, giảm nghèo - giải quyết việc làm, xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, chương trình nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND thành phố và các xã, phường...

MTTQ các cấp chủ động nắm tình hình tư tưởng nhân dân, tập hợp kịp thời ý kiến, kiến nghị của nhân dân, của các tổ chức thành viên để tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết các vấn đề nhân dân quan tâm, đồng thời, cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp trên địa bàn thành phố; duy trì và nâng cao chất lượng báo cáo tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân định kỳ và đột xuất đến các cơ quan Đảng, chính quyền cùng cấp và MTTQ cấp trên.

Thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ chính trị và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy, hàng năm, MTTQ thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác giám sát; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức giám sát các nội dung về hoạt động của các tổ chức, cá nhân liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Trong đó, MTTQ các cấp phối hợp với văn phòng cấp ủy và chính quyền các cấp tổ chức 20 hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với 3.600 lượt người dân tham gia; đã có hàng trăm lượt ý kiến đối thoại trực tiếp được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền giải đáp thỏa đáng.

Thông qua gần 2.000 hội nghị tiếp xúc cử tri do MTTQ các cấp phối hợp tổ chức, đã có hàng nghìn ý kiến về các vấn đề nhân dân quan tâm được tổng hợp gửi đến cấp có thẩm quyền giải quyết như: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đất dịch vụ; thu gom và xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường; an toàn giao thông; nước sạch, đường giao thông, điện ánh sáng ở khu dân cư; quản lý đô thị, quản lý đất đai...

Cùng với việc mang tiếng nói của nhân dân đến với cơ quan dân cử, cấp ủy, chính quyền thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, MTTQ các cấp thành phố cũng thực hiện tốt việc tham gia tiếp công dân; tăng cường giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện quy chế giữa các cơ quan, tổ chức theo chương trình phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Đồng thời, đổi mới công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân ở địa phương, đề xuất các biện pháp đoàn kết nhân dân; kiến nghị tổ chức công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Trong hoạt động giám sát, MTTQ thành phố phối hợp với Thường trực HĐND, các ban của HĐND thành phố, các ban của Thành ủy tham gia gần 300 cuộc giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ thành phố; thực hiện chế độ, chính sách, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền và các phòng, ban, cơ quan chuyên môn ở thành phố và 9 xã, phường.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, MTTQ các cấp thường xuyên kiện toàn, hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và các tổ hòa giải ở cơ sở. Đến nay, hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã mang lại những kết quả đáng kể ở một số lĩnh vực như: Giám sát chính quyền thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện việc đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của công dân; giám sát các khoản thu của các nhà trường, khu dân cư; giám sát việc tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, việc bình xét hộ nghèo, cận nghèo đa chiều hàng năm...

Với những kết quả đạt được trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, MTTQ các cấp thành phố Vĩnh Yên tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị của thành phố và là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Tác giả: PV - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 274

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020 Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
Xem tất cả »