Đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới, nhân tố quyết định thành công

Ngày đăng: 23/04/2019  - Lượt xem: 303

Là xã thuần nông, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, với cách làm sáng tạo cùng sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cấp ủy Đảng, tạo nên sự đồng thuận cao từ chính quyền và đông đảo người dân, tháng 12/2018 xã Đại Đồng (Vĩnh Tường) chính thức được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).
Nhà văn hóa thôn 2, xã Đại Đồng (Vĩnh Tường) được xây dựng theo chuẩn nông thôn mới

Ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND xã đã xác định: Xây dựng NTM là một chương trình lớn, trong đó, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cần phải được phát huy cao độ, đồng thời, phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và hơn hết là sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy sức mạnh toàn dân”, trước khi triển khai các chương trình, dự án phục vụ xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các chi bộ, thôn dân cư tổ chức họp dân để nêu cao tính dân chủ, đồng thuận, nhất trí của người dân. Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức nhiều cuộc họp giao ban với Bí thư chi bộ, trưởng, phó các tổ chức, đoàn thể để nắm tình hình, rút kinh nghiệm, không để xảy ra thắc mắc trong nhân dân. Các thành viên trong BCĐ xây dựng NTM của xã thường xuyên bám sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình để kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, đồng thời, huy động sự tham gia tích cực của người dân... Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước được thông tin thường xuyên, đầy đủ đến mọi người dân với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Đồng chí Bùi Văn Tuất, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đồng chia sẻ: Thành công của Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã thời gian qua được thể hiện rõ trong việc phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể; sự thống nhất trong việc xây dựng chương trình kế hoạch, tổ chức vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng các công trình. Nêu cao vai trò của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; góp của, góp công cùng chung sức xây dựng NTM...

Sau 7 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, trên cơ sở các nguồn hỗ trợ từ cấp trên kết hợp với vốn đối ứng của địa phương cũng như các nguồn đóng góp của người dân, xã Đại Đồng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã, đường trục thôn đã được bê tông hóa; 100% đường trục chính nội đồng được cứng hóa; 100% số thôn có nhà văn hóa; tất cả các trường học đều được xây dựng đạt chuẩn quốc gia. Hiện, trên địa bàn xã không còn hộ gia đình ở nhà tạm, nhà dột nát; số nhà đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng chiếm 99,89%; tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm đạt trên 96%; hơn 86% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 97% hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,53%; xã có trên 93,4% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 8/8 thôn đạt thôn văn hóa...

Có thể thấy, công cuộc xây dựng NTM đã mang đến luồng sinh khí mới cho xã Đại Đồng và niềm vui cho người dân khi chất lượng cuộc sống được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Người dân trong xã vui mừng khi thấy diện mạo nông thôn của xã có nhiều đổi thay; từ đó mỗi người dân đều hăng hái thi đua xây dựng đời sống văn hóa; thi đua lao động, sản xuất nâng cao đời sống...

Đồng chí Bùi Văn Cơ, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng cho biết: Xác định để NTM có được kết quả bền vững và mang lại sự hài lòng cho người dân, phải lấy phát triển sản xuất làm gốc, xây dựng hạ tầng KT-XH làm khâu đột phá, nâng cao đời sống người dân làm mục tiêu và lợi ích người dân làm động lực… Phát huy những thành quả đã đạt được, cán bộ và nhân dân xã Đại Đồng sẽ quyết tâm đoàn kết, thống nhất giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM và phát huy hơn nữa để góp phần xây dựng quê hương Đại Đồng ngày càng giàu mạnh.

Tác giả: PV - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 303

Video

Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020 Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020
Xem tất cả »