Đại hội điểm MTTQ cấp huyện tại Vĩnh Tường

Ngày đăng: 11/04/2019  - Lượt xem: 623

Ngày 11/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Tường tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện của tỉnh. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Lê Minh Thịnh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Việt Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng các phòng, ban chuyên môn huyện và Chủ tịch Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2014- 2019, MTTQ huyện Vĩnh Tường đã bán sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, từ đó làm phong phú về tổ chức và hoạt động, cơ cấu và thành phần của khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác tuyên truyền, vận động và phương thức triển khai thực hiện có nhiều đổi mới đã tạo sự đồng thuận, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình” đã được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo, hướng về khu dân cư, xây dựng được các mô hình hay, hoạt động có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của nhân dân. Công tác an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả, đã tranh thủ được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, huy động được nhiều nguồn lực để chăm lo cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,31% năm 2014 xuống còn 1,92% năm 2018. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của động đồng, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nếp sống văn minh. MTTQ huyện tích cực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh mà tiêu biểu là đã thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của MTTQ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong huyện đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tổ chức để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và 100% các xã, thị trấn đối thoại với nhân dân. Đã tham mưu đối thoại theo nội dung chuyên đề, đối thoại khi có vụ việc phức tạp ở cơ sở…Qua đó đã kịp thời giải quyết những vướng mắc, những băn khoăn, lo lắng trong nhân dân. Tổ chức bộ máy, cán bộ MTTQ trong huyện  thường xuyên được kiện toàn, củng cố; từng bước nâng cao chất lượng gắn với đổi mới phương thức hoạt động, hướng hoạt động công tác Mặt trận về cơ sở.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà MTTQ huyện Vĩnh Tường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ huyện Vĩnh Tường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kịp thời nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Cần đi sâu triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, chú trọng xây dựng các mô hình hay và nhân rộng những cách làm hiệu quả. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội cần đi sâu vào những vấn đề nhân dân quan tâm. Tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, chú trọng các cuộc đối thoại theo chuyên đề, nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, với phương châm hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư là nơi triển khai các nội dung hoạt động; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của cán bộ Mặt trận; phát huy hiệu quả vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội

Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương cử 55 ông, bà tham gia Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu 36 đại biểu đi dự Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc.

Tác giả: Thư Anh - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 623

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020 Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
Xem tất cả »