MTTQ huyện Bình Xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việ cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở

Ngày đăng: 26/03/2019  - Lượt xem: 410

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh Vĩnh Phúc về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở, thời gian qua, MTTQ các cấp huyện Bình Xuyên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, xây dựng nếp sống văn minh trong các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.

MTTQ các cấp huyện Bình Xuyên đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, triển khai tuyên truyền; gắn việc thực hiện Chỉ thị với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh trên trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, hệ thống đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn; phối hợp với Trung tâm văn hoá - thông tin thể thao huyện kẻ, vẽ được 62 băng zôn, khẩu hiệu, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ công chức, nhân dân.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới: việc cưới trên địa bàn huyện đã được triển khai thực hiện tốt theo đúng quy định của Nhà nước, của tỉnh, của huyện, quy ước, hương ước của thôn. Các đám cưới trên địa bàn huyện cơ bản được thực hiện theo nếp sống mới nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống của địa phương, dân tộc như cô dâu, chú rể đồng bào dân tộc Sán Dìu mặc trang phục dân tộc, hát các bài hát Sọong cô trong đám cưới; thủ tục đăng ký kết hôn và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn được thực hiện nghiêm túc, trang trọng tại UBND xã, thị trấn. Không còn tình trạng tảo hôn; các trường hợp tổ chức đám cưới dài ngày, mời khách ăn uống tràn lan giảm hẳn; nghi lễ tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang: trong những năm qua, Ban tang lễ của mỗi thôn, làng, tổ dân phố đã phối hợp với các gia đình tổ chức đám tang chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa. Các hủ tục lạc hậu trong đám tang như: cúng tế nhiều ngày được hạn chế, không có trường hợp để người chết trong nhà quá 36 tiếng; hạn chế việc giải vàng mã trên đường đưa tang. Việc cử nhạc tang được chấp hành nghiêm chỉnh, không cử nhạc tang trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ đêm. Khuyến khích các gia đình thực hiện việc tang bằng hình thức hỏa táng, điển hình là các xã TT Hương Canh, Tam Hợp, Đạo Đức, Thiện Kế,… Vì vậy, đến nay các đám tang cơ bản được tổ chức đúng quy định, trong đó có nhiều hộ gia đình áp dụng hình thức hỏa táng, góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm kinh phí cho các gia đình có người thân qua đời. Việc quy hoạch, quản lý, đầu tư nâng cấp, chỉnh sửa nghĩa trang được nhiều địa phương quan tâm, việc chôn cất tại nghĩa trang được các xã thực hiện nghiêm túc.

Về tổ chức các ngày kỷ niệm: các đơn vị chỉ tổ chức Lễ kỷ niệm ngày truyền thống 5 năm, 10 năm một lần; những năm khác không tổ chức tiếp khách, chỉ tổ chức gặp mặt nội bộ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong phạm vi ngành mình vào đúng ngày hoặc trước đó ít ngày với nghi thức trang trọng đảm bảo gọn nhẹ, tiết kiệm. Đối với các cơ quan, ban, ngành có ngày kỷ niệm trùng hoặc gần nhau thì tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan trong cùng một buổi.

Việc quy định cán bộ, công chức, viên chức không uống rượu bia trong ngày làm việc, hút thuốc lá nơi công sở được triển khai rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện. Đến nay, tại các cơ quan, đơn vị cơ bản hầu hết không còn tình trạng uống rượu, bia trong ngày làm việc, thói quen hút thuốc lá ở công sở, nơi công cộng giảm đáng kể. Tại trụ sở các cơ quan đều treo biển “Không hút thuốc lá” trong phòng làm việc, phòng họp.

Trong thời gian tới, để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-TTg, Chỉ thị 11-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở, MTTQ các cấp huyện Bình Xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp nhân dân, khuyến khích tổ chức đám cưới theo nếp sống mới, loại bỏ các hủ tục rườm rà trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, để tổ chức một cách trang trọng, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí. Tiếp tục phối hợp rà soát bổ sung quy ước thôn, làng đưa việc thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang vào nội dung quy ước để thực hiện. Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện nội dung Chỉ thị của Bộ chính trị và Tỉnh ủy nhất là giám sát việc chấp hành của cán bộ, đảng viên ở khu dân cư từ đó có đánh giá bình xét danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm ở các khu dân cư.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tiết kiệm được tiền của, thời gian, công sức của Nhân dân, thúc đẩy cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào chiều sâu./.

 

 

Tác giả: Trần Tiến Giang - Nguồn: Ủy ban MTTQ huyện Bình Xuyên - Số lần được xem: 410

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020 Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
Xem tất cả »