Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Thị trấn Yên Lạc nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày đăng: 14/03/2019  - Lượt xem: 263

Ngày 13/03/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị trấn Yên Lạc tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tới dự đại hội có đồng chí Nguyễn Khoa Văn – TVHU, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB MTTQ Thị trấn Yên Lạc.

 

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị trấn Yên Lạc và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống yêu nước, tích cực lao động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", UBMTTQ đã vận động nhân dân tham gia giúp công, giúp của tu sửa, nâng cấp xây mới nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trị giá trên 5 tỷ đồng. Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợiích của nhân dân được thực hiện hiệu quả. Nhiệm kỳ 2013 – 2018, UBMTTQ Thị trấn đã phối hợp với các đơn vị, các nhà hảo tâm tổ chức tặng quà tết cho các hộ gia đình nghèo, gia đình khó khăn, qua đó đã sửa chữa và xây mới 04 nhà mái ấm tình thương, nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo với số tiền 335 triệu đồng; vận động ủng hộ đồng bào trên mọi miền Tổ quốc gặp thiên tai với số tiền trên 116 triệu đồng… Hàng năm 100% Tổ dân phố tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 93-95%; 4/4 làng giữ vững danh hiệu Tổ phố văn hóa.

 

Lãnh đạo UBMTTQ huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

 

Nhiệm kỳ 2019-2024, UBMTTQ Thị trấn Yên Lạc tập trung nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. Hàng năm, MTTQ Thị trấn Yên Lạc phấn đấu 100% các Ban công tác Mặt trận thực hiện tốt Luật MTTQ Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt nam quy định; không có Ban CTMT nào vi phạm.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu MTTQ VN Thị trấn Yên Lạc đã hiệp thương cử 39 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Thị trấn Yên Lạc nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu MTTQ Huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhân dịp này, UB MTTQ VN Thị trấn Yên lạc đã tặng quà chia tay 4 đồng chí không tham gia vào BCH khóa mới, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị trấn Yên Lạc và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống yêu nước, tích cực lao động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", UBMTTQ đã vận động nhân dân tham gia giúp công, giúp của tu sửa, nâng cấp xây mới nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trị giá trên 5 tỷ đồng. Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợiích của nhân dân được thực hiện hiệu quả. Nhiệm kỳ 2013 – 2018, UBMTTQ Thị trấn đã phối hợp với các đơn vị, các nhà hảo tâm tổ chức tặng quà tết cho các hộ gia đình nghèo, gia đình khó khăn, qua đó đã sửa chữa và xây mới 04 nhà mái ấm tình thương, nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo với số tiền 335 triệu đồng; vận động ủng hộ đồng bào trên mọi miền Tổ quốc gặp thiên tai với số tiền trên 116 triệu đồng… Hàng năm 100% Tổ dân phố tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 93-95%; 4/4 làng giữ vững danh hiệu Tổ phố văn hóa.

 

Lãnh đạo UBMTTQ huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

 

Nhiệm kỳ 2019-2024, UBMTTQ Thị trấn Yên Lạc tập trung nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. Hàng năm, MTTQ Thị trấn Yên Lạc phấn đấu 100% các Ban công tác Mặt trận thực hiện tốt Luật MTTQ Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt nam quy định; không có Ban CTMT nào vi phạm.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu MTTQ VN Thị trấn Yên Lạc đã hiệp thương cử 39 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Thị trấn Yên Lạc nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu MTTQ Huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhân dịp này, UB MTTQ VN Thị trấn Yên lạc đã tặng quà chia tay 4 đồng chí không tham gia vào BCH khóa mới, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tác giả: Anh Đào - Nguồn: https://vinhphuc.gov.vn/ - Số lần được xem: 263

Video

Vĩnh Phúc: gặp mặt 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân Trailer 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp
Xem tất cả »