Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc xã Xuân Hòa nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày đăng: 08/03/2019  - Lượt xem: 186

Ngày 7/3/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Hòa tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Hòa và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động, vận động nhân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, từng bước cải thiện cuộc sống và xây dựng quê hương Xuân Hòa ngày càng đổi mới.

Nhiệm kỳ qua MTTQ xã đã làm tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, MTTQ xã Xuân Hòa và các tầng lớp nhân dân đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả, hàng năm tỷ lệ hộ đăng kí gia đình văn hóa trên địa bàn đạt từ 93 - 95%, các thôn đều đạt danh hiệu làng văn hóa. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được tăng cường, góp phần từng bước phát huy dân chủ ở cơ sở và đề cao quyền làm chủ của nhân dân.

 

Thành viên Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt đại hội

 

     Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ xã Xuân Hòa tiếp tục nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tăng cường, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, triển khai các cuộc vận động thiết thực, ý nghĩa đến với 100% hộ dân; thực hiện tốt quy định xây dựng nếp sống văn minh, giữ vững danh hiệu văn hóa của các  thôn, duy trì tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 86% trở lên; toàn dân được phổ biến giáo dục pháp luật và chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, 100 % các ban công tác mặt trận các thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; tuyên truyền vận động thực hiện tang văn minh tiến bộ đạt 80% trở lên.

 Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã hiệp thương giới thiệu 31 thành viên vào Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cử đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Lập Thạch nhiệm  kỳ 2019 - 2024.

Tác giả: Chi Lan - Nguồn: https://vinhphuc.gov.vn/ - Số lần được xem: 186

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020 Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
Xem tất cả »