Trên 65% MTTQ cơ sở tổ chức thành công Đại hội đại biểu

Ngày đăng: 25/02/2019  - Lượt xem: 441

Thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông tri số 28 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Đại hội MTTQ các cấp và Thông tri số 15 của Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức Đại hội MTTQ các cấp; chỉ đạo Ủy ban MTTQ cấp huyện tham mưu với cấp ủy cùng cấp ban hành văn bản chỉ đạo việc tổ chức Đại hội trên địa bàn.

Từ đầu tháng 12/2018 đến trung tuần tháng 1/2019, các đơn vị cấp xã được chọn làm điểm của tỉnh, của huyện, thành phố là xã Tam Hợp (Bình Xuyên), phường Hội Hợp (Vĩnh Yên) đã tổ chức thành công Đại hội. Sau hội nghị rút kinh nghiệm, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố đã chỉ đạo MTTQ các xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội đảm bảo kế hoạch và yêu cầu đề ra. Tính đến 14/2/2019, toàn tỉnh đã có 54/83 MTTQ cơ sở, đạt trên 65% hoàn thành việc tổ chức Đại hội.

Trong đó, huyện Tam Đảo có 9/9 xã, đạt 100% tổ chức xong Đại hội MTTQ cơ sở; huyện Yên Lạc tổ chức xong Đại hội 8/9 đơn vị; các huyện, thành phố còn nhiều xã, thị trấn chưa tổ chức Đại hội MTTQ cơ sở gồm: huyện Lập Thạch còn 16/18 đơn vị; huyện Vĩnh Tường còn 17/23 đơn vị; huyện Sông Lô còn 11/14 đơn vị; thành phố Phúc Yên còn 6/8 đơn vị. Theo tổng hợp, số Chủ tịch Mặt trận sau Đại hội tham gia cấp ủy là 45/54 vị, trong đó, có 7 vị tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Các vị được cử tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ xã đều có phẩm chất đạo đức, có trách nhiệm, tâm huyết với công tác vận động quần chúng, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo.

Theo lộ trình, các xã còn lại sẽ tổ chức Đại hội xong trong tháng 2 và tháng 3/2019. Cấp huyện tổ chức Đại hội MTTQ xong trong tháng 5/2019; cấp tỉnh sẽ tổ chức Đại hội vào đầu tháng 7/2019.

Tác giả: Hoàng Nga - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 441

Video

Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020 Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020
Xem tất cả »