Nói để dân hiểu và làm theo

Ngày đăng: 25/02/2019  - Lượt xem: 118

Từ một xã miền núi khó khăn, đến nay, xã Thái Hòa (Lập Thạch) đã có nhiều chuyển biến về đời sống kinh tế, bộ mặt nông thôn mới khởi sắc. Kết quả đó có được là nhờ địa phương phát huy vai trò công tác dân vận do cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cùng tham gia triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tin, sức mạnh trong nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH ở địa phương.
Nhân dân thôn Đền, xã Thái Hòa (Lập Thạch) tự nguyện đóng góp tiền và ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn. Ảnh Trường Khanh

 

 

Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác dân vận, BTV Đảng ủy xã Thái Hòa thường xuyên chú trọng triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của các cấp ủy về công tác dân vận; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; quá trình thực hiện diễn ra nghiêm túc; việc kiểm tra đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nội dung chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận được triển khai theo đúng quy trình.

Hệ thống tổ chức dân vận được Đảng ủy xã xây dựng, kiện toàn theo Nghị quyết 05-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy. Xã đã thành lập Khối Dân vận xã và 13 tổ dân vận tại 13 thôn dân cư với tổng số 74 thành viên. Nội dung, phương thức tiến hành công tác vận động quần chúng luôn có sự đổi mới, linh hoạt, phù hợp với từng thời kỳ, nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Với đặc thù là xã thuần nông, hướng phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp,Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nhằm từng bước nâng cao năng suất và thu nhập cho người dân.

Từ nghị quyết của Đảng ủy, MTTQ, các đoàn thể, chi bộ, thôn dân cư đã phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền, tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước chuyển nông nghiệp thuần túy sang sản xuất theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh phát triển ngành nghề TTCN, thương mại - dịch vụ.

Đến nay, quy mô các ngành kinh tế ở xã Thái Hòa phát triển khá toàn diện; sản xuất trồng trọt, chăn nuôi từng bước được chuyên canh hóa. Trong đó, ngành chăn nuôi được tập trung phát triển theo mô hình trang trại công nghiệp với các giống gia súc, gia cầm có năng suất, chất lượng cao như: Bò sữa, bò lai Sind, lợn siêu nạc, gà thịt, vịt siêu trứng... Giá trị thu nhập từ chăn nuôi mỗi năm đem lại cho bà con trong xã hàng chục tỷ đồng.

Tận dụng lợi thế có trục Quốc lộ 2C và Tỉnh lộ 307 chạy qua địa bàn, xã đã vận động, khuyến khích người dân phát triển các ngành nghề TTCN, thương mại - dịch vụ, đồng thời thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ đầu tư mở rộng quy mô, đa dạng hóa các hình thức sản xuất, kinh doanh...

Việc triển khai thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở trên địa bàn xã thời gian qua đã phát huy được sự thống nhất trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức vận động nhân dân xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước của xã, thôn; việc đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh, công trình kinh tế, văn hóa đã được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia...

Ông Nguyễn Văn Tâm, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Làng chia sẻ: Để công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, cấp ủy, chính quyền thôn luôn quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện công tác vận động nhân dân thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Chi bộ đã ban hành nghị quyết chỉ đạo công tác dân vận trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”. Nhờ đó, việc triển khai các nghị quyết, kế hoạch của chi bộ luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ và tham gia tích cực của đông đảo người dân...

Đồng chí Phạm Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận xã Thái Hòa cho biết: Để từng bước đẩy mạnh hiệu quả công tác dân vận ở địa phương, BTV Đảng ủy xã chú trọng triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác vận động quần chúng thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu phát triển KT-XH ở địa phương. Việc ban hành các nghị quyết, kế hoạch, đề án đều được thực hiện công khai, dân chủ, đúng pháp luật... Qua đó, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH tại địa phương...

Thời gian tới, BTV Đảng ủy xã tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân vận; thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận trong tình hình mới; chú trọng nhân rộng các điển hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là thực hiện tốt QCDC ở cơ sở gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh... Thường xuyên đổi mới phương thức vận động nhân dân theo hướng tập trung, thiết thực và hiệu quả; tăng cường đối thoại, nắm bắt tình hình dư luận nhân dân để kịp thời phát hiện, xử lý, tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân ngay từ cơ sở...

Tác giả: Ngô Tuấn Anh - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 118

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 9 2019
Xem tất cả »