Xã Ngọc Thanh phát huy tốt vai trò của già làng và người có uy tín trong đồng bào dân tộc Sán Dìu

Ngày đăng: 09/01/2019  - Lượt xem: 284

Ngọc Thanh là xã dân tộc miền núi duy nhất của thành phố Phúc Yên, xã có diện tích tự nhiên là 7.732 ha với dân số là 12.454 người, 2.901 hộ sinh sống ở 21 thôn dân cư, trong đó 46 % là người dân tộc Sán Dìu. Là xã miền núi và dân tộc, địa dư rộng, điều kiện phát triển kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với mặt bằng chung của thành phố; Cơ sở hạ tầng chậm phát triển, chưa đáp ứng yêu cầu chung của xã hội.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò cũng như tầm ảnh hưởng của Già làng, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của xã trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian qua Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, trên địa bàn xã có 11 già làng và người có uy tín, có tầm ảnh hưởng lớn đến nhân dân. Họ đã và đang là chỗ dựa vững chắc cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc tuyên truyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Ban Vận động Quỹ vì người nghèo Xã Ngọc Thanh tại Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết

 

Bằng những kinh nghiệm và hiểu biết của mình, các vị già làng và người có uy tín đã có những tiếng nói, ý kiến đóng góp quý báu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đại diện cho ý chí làm chủ của nhân dân. Là cầu nối chuyển tải tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số đến với cấp ủy, chính quyền, đồng thời tham gia đóng góp thiết thực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; xây dựng lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước. Nhiều người tuy tuổi đã cao nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác, đảm nhận các chức vụ, như: Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; tham gia tổ hòa giải, tổ liên gia tự quản, là thành viên mẫu mực của các tổ chức chính trị - xã hội. Với vốn hiểu biết phong phú về phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc, các già làng, người có uy tín còn có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy phong tục truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của người dân tộc Sán Dìu ở Ngọc Thanh, đồng thời xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tích cực động viên con cháu phấn đấu vươn lên trong học tập thông qua việc vận động đồng bào tham gia xây dựng quỹ khuyến học, gia đình khuyến học, dòng họ khuyến học, từ đó góp phần nâng cao hiểu biết và trình độ dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số.

 Bên cạnh đó, già làng và người có uy tín của xã Ngọc Thanh cũng tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào người dân tộc Sán Dìu, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh của xã miền núi để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo... Tích cực vận động gia đình và bà con nhân dân đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa các giống mới có năng suất cao vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại cho thu nhập cao, nâng cao đời sống vươn lên xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Qua đó, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng bưởi diễn; mô hình nuôi lợn thịt, mô hình trang trại cây ăn trái và chăn nuôi gà thả vườn… đã giúp cho nhiều hộ đồng bào dân tộc Ngọc Thanh vươn lên thoát nghèo bền vững; góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 2,58%. Tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,39 %.

Trong năm 2018 vừa qua, các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Sán Dìu đã phối hợp tốt với Ban vận động ngày vì người nghèo của xã, và MTTQ xã tham gia tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ quỹ vì người nghèo của xã đạt 22.400.000đ,. Đồng thời họ cũng đã cùng với xã thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội cho người nghèo, cụ thể đã cùng với MTTQ xã rà soát, đề nghị cấp trên hộ trợ xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng được 4 ngôi nhà Đại đoàn kết, tặng 02 con bò sinh sản cho hộ nghèo trong xã, trong đó có 01 hộ người dân tộc Sán Dìu.

Chính sách Dân số - kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng được thành viên già làng, người uy tín trong đồng bào dân tộc quan tâm. Các già làng, người có uy tín đã vận động đồng bào dân tộc thiểu số và bà con nhân dân ở các thôn … thực hiện khá tốt Chính sách Dân số - kế hoạch hoá gia đình, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và mức tăng dân số tự nhiên giảm so với năm trước.

Thông qua việc phát huy vai trò của già làng và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua, đã giúp cho Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc của xã đúc kết thêm nhiều bài học kinh nghiệm và nhận thức sâu sắc hơn trong việc đổi mới phương thức tập hợp quần chúng, để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương trong giai đoạn hiện nay./.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thành Luân - Nguồn: Ủy ban MTTQ xã Ngọc Thanh - Số lần được xem: 284

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »