MTTQ phường Hội Hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Ngày đăng: 10/12/2018  - Lượt xem: 770

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Ủy ban MTTQ phường Hội Hợp (Vĩnh Yên) đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với chính quyền vận động nhân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua. Qua đó, MTTQ phường đã khẳng định được vai trò nòng cốt trong tập hợp khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân nhân.
Lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên, phường Hội Hợp và các nhà tài trợ cắt băng khánh thành, trao nhà chữ thập đỏ cho gia đình ông Phùng Văn Yến, tổ dân phố Lẻ 1. Ảnh: Dương Hà

 

 

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, MTTQ phường và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phát động. Nhiều phong trào, cuộc vận động đã được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, hướng về cơ sở. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, huy động sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên.

Đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ và các tổ chức thành viên đã xây dựng chương trình phối hợp hành động, hiệp thương phân công phần việc cụ thể. Trong đó, MTTQ phường là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện cuộc vận động, đồng thời thực hiện nội dung “Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh”.

Cùng với đó, MTTQ phường đã đăng ký thực hiện mô hình điểm về bảo vệ môi trường, triển khai mô hình về tổ chức tổ hòa giải ở tổ dân phố Cả; chỉ đạo Ban công tác mặt trận tại các khu dân cư đăng ký thực hiện các nội dung của cuộc vận động, trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực sản xuất, kinh doanh để giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao, tuyến phố văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống HIV, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ.

Các tổ chức thành viên cũng chủ động, tích cực triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đã có hơn 95% cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động và xây dựng được các mô hình điểm như: Mô hình “Liên kết phường - trường đảm bảo an ninh trật tự”; tổ chức ký cam kết tới hộ gia đình không vi phạm tệ nạn xã hội; vận động quần chúng cung cấp tin, tố giác tội phạm... Tiêu biểu trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy là các tổ dân phố Trà 1, Trà 2, An Phú...

Trong nhiệm kỳ, MTTQ và các tổ chức thành viên đã triển khai hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Toàn phường đã vận động được hơn 531 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, cùng sự hỗ trợ của tỉnh, thành phố, đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 32 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; hỗ trợ trẻ em nghèo, hỗ trợ đột xuất... với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Các tổ chức thành viên đã vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên hỗ trợ xây dựng được 18 nhà chữ thập đỏ, nhà mái ấm tình thương trị giá hơn 1,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên đã thực hiện công tác ủy thác vốn vay đạt hiệu quả cao. Trong 5 năm, các hội, đoàn thể đã giúp cho gần 1.000 hội viên vay vốn phát triển kinh tế, tổng dư nợ đến nay đạt gần 50 tỷ đồng.

Thông qua các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ và các tổ chức thành viên, đã phát huy truyền thống đoàn kết, đem lại quyền và lợi ích thiết thực cho nhân dân,góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững.

Tác giả: Hoàng Nga - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn/ - Số lần được xem: 770

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »