MTTQ phường Hội Hợp phát huy vai trò nòng cốt trong vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT – XH

Ngày đăng: 10/12/2018  - Lượt xem: 444

Là phường có diện tích và dân số lớn của thành phố Vĩnh Yên, những năm qua, các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của Hội Hợp đều có bước tăng trưởng đáng kể. Hạ tầng đô thị được đầu tư xây dựng, bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Có được kết quả trên phải kể đến sự đóng góp của Ủy ban MTTQ phường và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, đồng sức, đồng lòng chung tay xây dựng phường vững mạnh trên các mặt công tác. Dưới sự tập trung lãnh đạo của Đảng ủy, sự vào cuộc có hiệu quả của UBND và sự đồng thuận của nhân dân, Ủy ban MTTQ phường Hội Hợp đã có nhiều cách làm sáng tạo, huy động sức mạnh toàn dân tham gia, đạt hiệu quả các nội dung, chương trình công tác Mặt trận.

Trong phát triển kinh tế, Ủy ban MTTQ phường đã chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư; đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng các loại hình kinh doanh, thành lập các tổ, nhóm giúp hộ nghèo phát triển kinh tế... Qua đó, đã nâng cao giá trị sản xuất cũng như thu nhập của người dân.

Đến nay, thu nhập bình quân trên đầu người một năm của phường đạt hơn 42 triệu đồng; số hộ có đời sống kinh tế khá tăng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,95%. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, xây nhà đại đoàn kết tiếp tục được quan tâm. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, thành phố, toàn phường đã xây dựng, sửa chữa được 32 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; hỗ trợ trẻ em nghèo, hỗ trợ đột xuất... với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Các tổ chức thành viên đã vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên hỗ trợ xây dựng được 18 nhà chữ thập đỏ, nhà mái ấm tình thương với trị giá gần 1,7 tỷ đồng...

Thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, Ủy ban MTTQ phường và các tổ chức thành viên đã phát huy dân chủ, chủ động thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ phường đã chủ trì thực hiện 12 cuộc giám sát, tham gia phản biện 45 lượt văn bản đối với các dự thảo nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, HĐND, UBND phường.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ phường đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn; phối hợp với UBND phường tham gia tiếp công dân, đề xuất, tham mưu trong việc giải quyết đơn thư, phản ánh của nhân dân; đồng thời, cung cấp thông tin, định hướng dư luận... Do vậy, các vụ việc, các vấn đề nổi cộm, bức xúc được giải quyết kịp thời, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở địa phương.

Không chỉ thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ phường đã chủ động trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với người dân. Trong thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Thành ủy về kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ủy ban MTTQ phường đã tham mưu với Đảng ủy trong công tác xây dựng các văn bản, tuyên truyền, vận động cán bộ thực hiện đề án.

Đến nay, số cán bộ không chuyên trách của phường đã giảm từ 119 người xuống còn 58 người. Phường Hội Hợp được đánh giá là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành việc tinh giản cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, đảm bảo ổn định, hiệu quả. Đây cũng là địa phương đầu tiên của thành phố Vĩnh Yên thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND phường.

Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định vai trò nòng cốt của Ủy ban MTTQ phường Hội Hợp trong việc tuyên truyền, vận động và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng phường vững mạnh trên tất cả các lĩnh vực công tác, tạo niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Tác giả: PV - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn/ - Số lần được xem: 444

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »