Tam Dương bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận, NCT cơ sở đợt 2 năm 2018

Ngày đăng: 28/08/2018  - Lượt xem: 290

Sáng ngày 24/8/2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tam Dương phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2018 cho đội ngũ làm công tác Mặt trận, Người cao tuổi cơ sở. Dự và khai giảng lớp tập huấn có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, MTTQ huyện, Ban Tuyên giáo huyện ủy, Ban đại diện hội NCT huyện và 170 học viên là Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch Hội NCT các xã, thị trấn và các ông, bà là Trưởng Ban TTND, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thuộc các xã Thanh vân, Hướng Đạo, Vân Hội và Kim Long.

Trong thời gian 01 ngày, các học viên đã được nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban đại diện Người cao tuổi tỉnh truyền đạt những  nội dung: Vai trò, vị trí, tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội; MTTQ các cấp tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hướng dẫn qui trình các bước tiến hành thành lập và ra mắt câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của Người cao tuổi theo Đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau”.

 

 

Toàn cảnh lớp học

Qua buổi tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và vai trò ở cơ sở  được bồi dưỡng và cập thông tin để triển khai hiệu quả những nội dung công tác, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

 

Tác giả: Nguyễn Xuân Hương - Nguồn: MTTQ huyện Tam Dương - Số lần được xem: 290

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 9 2019
Xem tất cả »