Mặt trân Tổ quốc xã Vân Trục tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, Góp phần giảm nghèo ở địa phương

Ngày đăng: 31/05/2018  - Lượt xem: 385

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, Ủy ban MTTQ xã Vân Trục với vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội đã đặc biệt chú trọng việc giữ gìn và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, luôn giữ vai trò then chốt trong việc vận động quần chúng, nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào chương trình giảm nghèo ở địa phương.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ủy ban MTTQ xã Vân Trục đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế, chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai lồng ghép các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình giảm nghèo của xã, tăng cường sự đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế  “Lấy sức dân để hỗ trợ cho dân”, nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất được triển khai có hiệu quả. Qua đó, nhân dân trên địa bàn xã đã đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực lao động sản xuất, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế hộ gia đình.

Xác định rõ công tác tuyên truyền vận động là điểm mấu chốt trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, MTTQ đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển sản xuất được quần chúng nhân dân tích cực thực hiện đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Với địa hình của xã Vân Trục là đồi núi, có điều kiện để cây thanh long phát triển tốt, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ xã đã mạnh dạn xây dựng dự án trồng cây thanh long ruột đỏ, dự án này được cán bộ và nhân dân trong xã đồng tình hưởng ứng và thực hiện, đến nay trên địa bàn xã đã trồng được trên 60 ha thanh long, mỗi năm cho thu khoảng trên 10 tỷ đồng, đưa đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo vươn lên khá, giàu và trở thành những tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế như gia đình ông Nam Anh, gia đình ông Long thôn Tam Phú, gia đình ông Huân thôn Đồng Núi, gia đình ông Thìn thôn Phao Tràng...

Nhiều chương trình giảm nghèo hỗ trợ người dân, nhất là hỗ trợ hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất từ các nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội do các tổ chức đoàn thể nhận vốn ủy thác và cho hộ nghèo vay, từ đó đã tạo điều kiện cho nhiều hộ nghèo ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tích cực vào cuộc, đa dạng các hình thức tuyên truyền vận động, xây dựng các mô hình làm kinh tế giỏi. Đến nay, Hội Cựu chiến binh có 05 mô hình phát triển kinh tế, cho thu nhập từ 50- 120 triệu đồng/năm; Hội nông dân có trên 100 hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi; đoàn thanh niên có 03 mô hình thu nhập cao; Hội phụ nữ ngoài việc xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế như chăn nuôi lợn nái sinh sản, lợn thịt, gà thả vườn..., hội còn duy trì và phát huy mô hình “Giúp hộ nghèo có địa chỉ làm chủ hộ”.

Các hoạt động chăm lo cho người nghèo luôn được cấp ủy Đảng và MTTQ thường xuyên quan tâm. MTTQ đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân và các nhà hảo tâm hưởng ứng tham gia, mỗi năm đóng góp được gần 2 triệu đồng, hỗ trợ cho hộ nghèo trong dịp tết và hộ có hoàn cảnh khó khăn; riêng năm 2017 hỗ trợ cho 01 hộ xây  nhà đại đoàn kết và 17 hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất.

Từ những việc làm trên, vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên ở xã Vân Trục ngày càng phát huy có hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã xuống còn 3,72%.

Tuy nhiên, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn  xã Vân Trục đến nay mới chỉ đạt 24 triệu đồng/người/năm, thấp hơn so với bình quân thu nhập đầu người của huyện. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với Ủy ban MTTQ xã là cùng với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong xã cần tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động khơi dậy mọi nguồn lực, tiềm năng đất đai, lao động, chuyển đổi mạnh mẽ phương thức canh tác cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa. Đặc biệt chú trọng chăm sóc và mở rộng diện tích thanh long ruột đỏ, coi đây là ngành mũi nhọn, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã và đưa nền kinh tế của địa phương phát triển bền vững trong những năm tiếp theo./.

Tác giả: Hà Thị Minh - Nguồn: Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vẫn Trục - Số lần được xem: 385

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2)
Xem tất cả »