MTTQ huyện Bình Xuyên: Bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2018

Ngày đăng: 20/04/2018  - Lượt xem: 418

Từ ngày 17-18/04/2018, Ủy Ban MTTQ huyện Bình Xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho gần 200 cán bộ là Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố; Trưởng ban thanh tra nhân dân; Trưởng ban giám sát đầu tư cộng đồng của 13 xã, thị trấn trong huyện.

Đồng chí Vũ Văn Bằng-Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh giảng bài tại lớp bồi dưỡng

Các học viên đã được nghe báo cáo viên thông tin một số nội dung trọng tâm công tác Mặt trận năm 2018; Thông tri số 28 của Ủy ban MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04/01/2017 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cán bộ Mặt trận cơ sở nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đại đoàn kết toàn dân; vận dụng sáng tạo chủ trương đường lối, quan điểm của Đảng trong phát triển xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. 

Tác giả: Trần Tiến Gíang - Nguồn: Uỷ ban MTTQ huyện Bình Xuyên - Số lần được xem: 418

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2)
Xem tất cả »