Thanh Trù thực hiện quy chế dân chủ trong giải phóng mặt bằng

Ngày đăng: 07/10/2018  - Lượt xem: 123

Là một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, những năm qua, xã Thanh Trù (thành phố Vĩnh Yên) có nhiều dự án quan trọng được triển khai. Để đảm bảo tiến độ và làm tốt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), Đảng ủy, UBND xã Thanh Trù lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò thực hiện quy chế dân chủ (QCDC), tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong công tác bồi thường GPMB.
UBND xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên thông báo công khai, minh bạch công tác bồi thường GPMB tại nhà văn hóa khu dân cư
 

 

Hiện nay, xã Thanh Trù có 8 dự án đã và đang triển khai, với tổng diện tích đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp trong diện thu hồi gần 1,9 triệu m2 của hàng nghìn hộ dân, trong đó: 2 dự án lớn do đơn vị, doanh nghiệp làm chủ đầu tư gồm dự án Sân golf Đầm Vạc, dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên đã tiến hành bồi thường, GPMB xong; còn 6 dự án do UBND xã và UBND thành phố làm chủ đầu tư gồm: Dự án đường nối Kim Ngọc – Cầu Đầm Vạc – Đường tránh QL2 thành phố Vĩnh Yên; dự án khu dân cư đồng Chéo Áo, dự án khu đất dịch vụ đồng Thảy Nảy, dự án khu thiết chế văn hóa – thể thao xã, dự án chợ nông thôn và dự án đấu giá QSDĐ vẫn đang thực hiện việc bồi thường, GPMB.

Để tạo được sự đồng thuận trong mỗi dự án, kịp thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đảm bảo đúng kế hoạch tiến độ, ngay sau khi nhận được chủ trương đầu tư của mỗi dự án, Đảng ủy, UBND xã bám sát nội dung QCDC về GPMB;thành lập các tổ tuyên truyền và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích của dự án đối với sự phát triển KT –XH ở địa phương để người dân nắm được. Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể là Luật Đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước về GPMB nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân, để người dân hiểu biết và chấp hành.

UBND xã thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch các bước, quy trình, quy định, thủ tục về bồi thường GPMB, công bố rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh, niêm yết tại UBND xã, nhà văn hóa các thôn dân cư. Phối hợp Ban Bồi thường GPMB thành phố, các chủ đầu tư gặp gỡ, tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân về những khó khăn, vướng mắc trong việc thu hồi đất, thực hiện các dự án, phương án bồi thường GPMB, quá trình đo đạc đất đai, kiểm đếm tài sản, chi trả đền bù trên tinh thần công khai, minh bạch, dân chủ, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. UBND xã, MTTQ, các tổ chức, ban, ngành đoàn thể cơ sở đồng bộ vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, gia đình, người thân chấp hành tốt việc nhận tiền bồi thường GPMB; nêu cao trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức, đoàn thể, vai trò đi đầu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác bồi thường GPMB.

Đồng chí Trần Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Trù cho biết: Sau khi rà soát các gia đình hội viên phụ nữ có đất nằm trong dự án thuộc diện bồi thường GPMB, Hội LHPN xã chỉ đạo các chi hội cơ sở phân công cán bộ phụ nữ xuống trực tiếp gặp gỡ tuyên truyền, vận động, giải thích cho từng hội viên hiểu được; đồng thời, qua gặp gỡ trực tiếp tại nhà, Hội LHPN xã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của hội viên trong quá trình bồi thường GPMB để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những vướng mắc. Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, các hội viên có đất nằm trong dự án cơ bản đã nhất trí nhận tiền bồi thường GPMB.

Phát huy hiệu quả QCDC trong công tác bồi thường GPMB, đến nay, xã Thanh Trù đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân; trên 97% hộ dân có đất thuộc các dự án đã nhận tiền bồi thường GPMB. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn gặp nhiều khó khăn, còn 13 hộ dân đến nay chưa nhận tiền bồi thường GPMB liên quan đến các dự án do UBND xã, UBND thành phố làm chủ đầu tư; các hộ dân phần lớn chưa nhất trí giá bồi thường GPMB đưa ra.

Để sớm khắc phục những khó khăn, tồn tại trong công tác GPMB, Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ phối hợp MTTQ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả QCDC trong GPMB trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch. Đối với các trường hợp không chấp hành nhận bồi thường GPMB hoặc một số khó khăn trong GPMB, UBND xã tiến hành củng cố hồ sơ, tham mưu, kiến nghị UBND thành phố vào cuộc giúp địa phương tháo gỡ, giải quyết những bất cập nảy sinh trong công tác GPMB và có thêm cơ chế hỗ trợ đất dịch vụ cho các hộ thuộc diện phải thu hồi đất.

Tác giả: Thanh Tuyền - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 123

 wpDanhSachTinTucPhai

 văn bản mới bên phải

 Quảng cáo trái

 wpPublishingLienKet

Địa chỉ Lists của webpart chưa được cấu hình. Vui lòng cấu hình webpart.

 wpThoiTiet

Thời tiết