Lập Thạch ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau ở xã Thái Hòa

Ngày đăng: 18/06/2020  - Lượt xem: 218

Sáng ngày 17/6/2020, Hội người cao tuổi xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn xã. Dự lễ ra mắt có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban, ngành đoàn thể của xã.

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau xã Thái Hòa được thành lập  theo dự án VIEO70 “ Việt Nam, Anh” với 50 thành viên, chủ yếu là hội viên người cao tuổi. Đây là một tổ chức xã hội tự nguyện, có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về mọi mặt cho các thành viên trong câu lạc bộ, sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần và tổ chức các hoạt động như: tổ chức chăm sóc sức khoẻ theo định kỳ; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, hỗ trợ vốn, chuyển giao KHKT; chăm sóc người có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn; đẩy mạnh các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao; truyền thông về chế độ chính sách cho người cao tuổi; kiến thức tự chăm sóc sức khỏe, các hoạt động tự giúp nhau… Qua đó, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho các thành viên câu lạc bộ.

Tại Lễ ra mắt câu lạc bộ, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tặng hoa chúc mừng và phát biểu ghi nhận, biểu dương những cố gắng của Hội người cao tuổi xã Thái Hòa  trong quá trình tuyên truyền, vận động thành lập câu lạc bộ. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới các thành viên câu lạc bộ tiếp tục phát huy vai trò hoạt động của câu lạc bộ, góp phần vào phong trào xây dựng nông thôn kiểu mẫu, bảo vệ môi trường và phát triển quỹ toàn dân chăm sóc Người cao tuổi của xã.

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau xã Thái Hòa đi vào hoạt động góp phần tạo điều kiện cho người cao tuổi cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tiếp cận kiến thức về chăm sóc sức khỏe, góp phần chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi đối với xã hội. /.

 

Tác giả: Tin, ảnh: Thanh Hương - Nguồn: Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao huyện Lập Thạch - Số lần được xem: 218

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »