Ủy ban MTTQ huyện Bình Xuyên tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX

Ngày đăng: 05/06/2020  - Lượt xem: 125

Ngày 04/6/2020, Ủy ban MTTQ huyện Bình Xuyên tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX. Dự hội nghị còn có các thành viên Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện; các ông bà là thành viên Ban tư vấn Ủy ban MTTQ huyện, Ủy viên, Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội huyện và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn. Đồng chí Đỗ Quang Hà, UV BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng Ban Dân vận huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị đã có 27 ý kiến tham gia đóng góp, đa số các đại biểu khẳng định Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã được Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, nội dung từng phần thể hiện rõ ràng, dễ hiểu, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh phân tích khái quát về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, yếu kém; chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015-2020 và đưa ra những mục tiêu, định hướng, giải pháp mang tính đột phá, chiến lược nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Các ý kiến tham gia đóng góp tập trung vào chủ đề, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, kết cấu dự thảo báo cáo và từng nội dung lĩnh vực cụ thể. Trong đó đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số câu, từ của chủ đề, một số nội dung dự thảo vừa đảm bảo tính khái quát, vừa cụ thể; rà soát, bổ sung vào báo cáo một số tồn tại, hạn chế nhất là những vấn về liên quan đến công tác cán bộ, sinh hoạt Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và những bài học kinh nghiệm rút ra sau một nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX. Trong phần mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các đại biểu đề nghị bổ sung nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động MTTQ, các tổ chức thành viên theo hướng mở rộng dân chủ để lắng nghe, tập hợp đầy đủ, kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tạo cơ chế để MTTQ và các tổ chức thành viên phát huy tốt hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội…

Kết luận hội nghị đồng chí Đỗ Quang Hà ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. Các ý kiến góp ý sẽ được Ủy ban MTTQ huyện tổng hợp, gửi Tiểu ban Văn kiện nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa trình Huyện ủy xem xét. Đồng thời, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên huyện Bình Xuyên tiếp tục thực tốt công tác tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về các nội dung dự thảo để Báo cáo chính trị được hoàn thiện, đạt chất lượng cao nhất.

Tác giả: Tin, ảnh: Trần Tiến Giang - Nguồn: Uỷ ban MTTQ huyện Bình Xuyên - Số lần được xem: 125

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »