Ủy ban MTTQ xã Cao Phong tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước trên địa bàn xã

Ngày đăng: 18/03/2020  - Lượt xem: 42

Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Cao Phong đã tham mưu cho Đảng ủy, phối hợp với HĐND, UBND xã tổ chức hội nghị triển khai tới các ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ, thôn dân cư; thành lập Ban chỉ đạo cấp xã và chỉ đạo các thôn dân cư tiến hành rà soát và đăng ký nhu cầu xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước thải tại các thôn dân cư.

MTTQ và các tổ chức thành viên từ xã đến Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể ở các thôn dân cư phát huy vai trò nòng cốt, tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của phong trào, từ đó, đăng ký thi đua, tích cực tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường ở khu dân cư; vận động nhân dân hiến đất, đóng góp công sức, kinh phí và trực tiếp tham gia thi công với vai trò chủ thể để xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh xử lý nước thải ở khu dân cư; phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong việc thi công, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả và tiến độ đề ra.

MTTQ xã vận động để các khu dân cư có kế hoạch tổ chức cho nhân dân thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các công trình, hình thành ý thức tự giác và thói quen trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại mỗi gia đình; chủ động tham gia khơi thông dòng chảy, nạo vét các mương, rãnh thoát nước thải ngay từ ngõ xóm, trồng cây xanh, xây dựng các mô hình cổng nhà, sân vườn, đường làng, ngõ xóm, khu phố sáng - xanh - sạch - đẹp; xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản bảo vệ môi trường, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay 100% các khu dân cư trên địa bàn xã đã được tuyên truyên về chủ trương của Tỉnh, của Huyện và tổ chức họp, bàn công khai, dân chủ trong nhân dân về các cơ chế hỗ trợ, hình thức thực hiện nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân để tổ chức thực hiện phong trào.

MTTQ xã Cao phong đã thực hiện làm thí điểm tại 02 thôn (Thôn Ngọc Bật và thôn Mới). Trong quá trình thực hiện luôn được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đến nay đã xây được 2700 m chiều dài. Ngoài đơn vị làm điểm, các thông còn lại cũng hăng hái triển khai thực hiện. Đến nay toàn xã đã làm được 8000m chiều dài mương, rãnh thoát nước thải và hiện nay đang tiếp tục triển khai thực hiện những phần còn lại.

Việc triển khai xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải ở khu dân cư trên địa bàn xã Cao phong luôn được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần bảo vệ môi trường sống của Nhân dân trên địa bàn.

Tác giả: Tin, ảnh: Nguyễn Đức Quân - Nguồn: Uỷ ban MTTQ xã Cao Phong huyện Sông Lô - Số lần được xem: 42

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »