Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2020

Ngày đăng: 03/03/2020  - Lượt xem: 54

Sáng ngày 02/3/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Lô tổ chức Hội nghị với Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn nhằm đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Viễn- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc

Đồng chí Nguyễn Xuân Viễn- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc dự, chỉ đạo Hội nghị.

Bám sát nhiệm vụ chính trị năm 2020 và sự chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và BTV huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã chủ động, tích cực cùng với hệ thống chính trị triển khai các biện pháp tuyên truyền và phòng chống dịch Covid-19. Ban hành 16 văn bản chỉ đạo, hướng MTTQ các xã, phường triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; hoạt động tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, công tác giám sát, phản biện xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về các giải pháp để triển khai có hiệu quả về một số nội dung như: công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia phòng chống dịch Covid-19; tổ chức các hoạt động tham gia chuẩn bị đại hội Chi bộ thôn/KDC tiến tới đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn huyện; vận động, tổ chức cho Nhân dân tham gia phong trào xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải ở KDC; rà soát, nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới; giám sát, phản biện xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc chủ động, tích cực của Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh, đặc biệt là tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), MTTQ các cấp trong huyện cần chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp đến các tầng lớp Nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tăng cường công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; rà soát cá quy chế, phối hợp công tác với HĐND, UBND và các cơ quan cùng cấp; phối hợp tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia giữ gìn bảo vệ môi trường, huy động các nguồn lực tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh nước thải; tăng cường các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, nhất là những vấn đề mà dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm; phối hợp đề xuất tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; thường xuyên rà soát, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo ở các địa phương; kiện toàn Ban TTND, Ban GSĐTCĐ, Tổ hòa giải, Tổ nắm bắt tình hình Nhân dân... ở khu dân cư, kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tham gia giải quyết các mâu thuẫn mới phát sinh ngay từ cơ sở, đồng thời phản ánh đến các cấp có thẩm quyền giải quyết;

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, MTTQ các cấp của huyện cần tiếp tục chủ động phối hợp triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 79-CT/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của Nhân dân, áp dụng các biện pháp phòng, tránh dịch đảm bảo hiệu quả theo khuyến cáo của ngành y tế. Thực hiện tốt việc nắm bắt, phản ánh tình hình và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng, tránh dịch với tinh thần không chủ quan nhưng tuyệt đối tránh gây hoang mang cho Nhân dân.

Tác giả: Tin, ảnh: Bùi Thị Vân - Nguồn: Uỷ ban MTTQ huyện Sông Lô - Số lần được xem: 54

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »