MTTQ huyện Tam Đảo tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày đăng: 22/05/2019  - Lượt xem: 362

Trong 2 ngày 21- 22/5/2019, MTTQ Việt Nam huyện Tam Đảo tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019- 2024. Dự và chỉ đạo Đại hội, có các đồng chí: Lưu Đức Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; lãnh đạo MTTQ các huyện, thành phố trong tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp của huyện và 165 đại biểu

 

 

 

 

Đồng chí Đỗ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện  đã  bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu, phối hợp, tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác tuyên truyền, vận động và nội dung phương thức triển khai thực hiện có nhiều đổi mới, chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, phản ánh với cấp ủy và chính quyền những vấn đề nhân dân quan tâm. Tổ chức bộ máy, cán bộ MTTQ thường xuyên được kiện toàn, củng cố; từng bước nâng cao chất lượng gắn với đổi mới phương thức hoạt động, hướng hoạt động công tác Mặt trận về cơ sở, qua đó đã thể hiện rõ hơn tính liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, thể hiện trách nhiệm đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua do Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phát động, triển khai có bước phát triển mới, hướng về khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo; xây dựng được các mô hình thực tiễn, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân. Điển hình như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với phương châm, lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng, lấy sự tiến bộ và nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư làm mục tiêu, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên bám sát địa bàn dân cư, hộ gia đình để triển khai các phong trào, cuộc vận động, gợi ý cho từng địa phương, khu dân cư, tổ dân phố đề xuất đăng ký những việc làm, những công trình cụ thể, thiết thực góp phần đạt mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, MTTQ các cấp triển khai lồng ghép nội dung các cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Vệ sinh an toàn thực phẩm ”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”... với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, phát huy được sức mạnh và sức sáng tạo của nhân dân. Đến nay, huyện Tam Đảo có 8/8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 44,5% dân số của huyện, ngày càng có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh tế, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng được cải thiện.

 Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ hơn về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện. Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền thông qua bầu cử đại biểu Quốc hội  và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; phát huy trí tuệ, tích cực tham gia nhiều ý kiến có liên quan trực tiếp đến quyền và trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và nhân dân như: Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự và các dự án luật khác... Trong 5 năm, MTTQ các cấp phối hợp tổ chức trên 350 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 14.500 lượt người tham gia và đã tổng hợp hơn 1.500 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực gửi cơ quan chức năng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí Lưu  Đức Long, đồng chí Đỗ Thị Ngọc Hân ghi nhận, biểu dương những kết quả Ủy ban MTTQ huyện Tam Đảo đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện tốt mục tiêu, chương trình đề  ra trong nhiệm kỳ 2019- 2024, các đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp huyện Tam Đảo phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân cần có những giải pháp thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu và đồng thuận các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các cơ chế, chính sách định hướng phát triển của địa phương. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội cần đi sâu vào những vấn đề nhân dân quan tâm, tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, chú trọng các cuộc đối thoại theo chuyên đề, nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, với phương châm hướng về cơ sở, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận; lấy cơ sở, khu dân cư là địa bàn hoạt động trọng yếu, là nơi triển khai các nội dung hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Ủy ban MTTQ khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội

 Đại hội đại biểu MTTQ huyện Tam Đảo đã hiệp thương cử 47 ông, bà tham gia Ủy ban MTTQ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024; cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Trong phiên họp thứ nhất của Ủy ban MTTQ huyện Tam Đảo khóa IV, ông Tạ Văn Trần, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà - Nguồn: Uỷ ban MTTQ huyện Tam Đảo - Số lần được xem: 362

Video

Vĩnh Phúc: gặp mặt 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân Trailer 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020
Xem tất cả »