Đại hội đại biểu MTTQ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 15/05/2019  - Lượt xem: 182

Ngày 13-14/5/2019, MTTQ huyện Sông Lô tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Khanh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Phùng Thị Kim Nga- TUV, Bí thư huyện Uỷ Sông Lô; đồng chí Hà Vũ Tuyến –TUV, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô. Dự Đại hội còn có các đồng chí trong BTV huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố và 177 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân huyện Sông Lô.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2014- 2019, MTTQ huyện Sông Lô đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính quyền, các tổ chức thành viên tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác tuyên truyền, vận động và nội dung, phương thức triển khai thực hiện có nhiều đổi mới góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

MTTQ các cấp huyện Sông Lô đã chủ động, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng, đạt hiệu quả và có sức lan toả đến 100% khu dân cư trên địa bàn. Đã xây dựng được 8 mô hình thực hiện cuộc vận động, hoạt động có hiệu quả. Số thôn, làng và gia đình đạt tiêu chuẩn “Làng văn hóa” ,“Gia đình văn hóa” năm sau cao hơn năm trước. Thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, MTTQ huyện đã vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, huy động được nhiều sức người, sức của góp phần đưa 14/16 xã hoàn thành tiêu chí và về đích nông thôn mới. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở được thực hiện nghiêm túc. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của động đồng, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng được quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả, tranh thủ được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, góp phần xây mới và sửa được 66 nhà Đại đoàn kết và hỗ trợ mua bò sinh sản, phát triển sản xuất cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,… Nhờ đó đã góp phần phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn của huyện xuống còn 2,85%.

MTTQ huyện tích cực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh mà tiêu biểu là đã thực hiện vai trò và trách nhiệm của MTTQ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong huyện đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tổ chức để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện , cấp xã đối thoại với nhân dân. Qua đó đã kịp thời giải quyết những vướng mắc, những băn khoăn, lo lắng trong nhân dân.

Các đại biểu dự Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên. Đồng thời, thống nhất cao với các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, đồng chí Phùng Thị Kim Nga ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà MTTQ huyện Sông Lô đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ huyện Sông Lô tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kịp thời nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Cần đi sâu triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, chú trọng xây dựng các mô hình hay và nhân rộng những cách làm hiệu quả. Tham gia thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội cần đi sâu vào những vấn đề nhân dân quan tâm. Tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, chú trọng các cuộc đối thoại theo chuyên đề, nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, với phương châm hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư là nơi triển khai các nội dung hoạt động; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của cán bộ Mặt trận; phát huy hiệu quả vai trò của các cá nhân tiêu biểu, lực lượng cốt cán phong trào; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương cử 55 ông, bà tham gia Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2019 – 2024 và hiệp thương cử 17 đại biểu dự Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV.

Tác giả: Thư Anh - Nguồn: Uỷ ban MTTQ huyện Sông Lô - Số lần được xem: 182

Video

Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Cầu nối ý Đảng lòng dân Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024 Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhìn lại một nhiệm kỳ Công tác Mặt trận một năm nhìn lại
Xem tất cả »