Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo “Tham gia ý kiến về dự thảo Luật bảo vệ môi trường sửa đổi”

Ngày đăng: 12/10/2020  - Lượt xem: 42

Sáng ngày 9/10/2020 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo “Tham gia ý kiến về dự thảo Luật bảo vệ môi trường sửa đổi”. Dự Hội thảo có PGS.TS Trương Mạnh Tiến, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Môi trường, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam; đồng chí Trần Văn Tiến - TUV, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Giám đốc sở Công thương tỉnh; đại diện các sở Tư pháp, sở Tài nguyên môi trường, sở Khoa học & Công nghệ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, Uỷ ban MTTQ tỉnh. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì Hội thảo.

Luật Bảo vệ môi trường được ban hành lần đầu vào năm 1993 với 7 Chương 55 Điều, qua 2 lần sửa đổi (năm 2014 với 20 chương 170 điều và năm 2005 với 15 chương, 136 điều). Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) gồm 16 chương, 179 điều quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trong hoạt động bảo vệ môi trường. Tại hội thảo, các đại biểu đã khẳng định sự cần thiết phải ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật; cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung bảo đảm phạm vi điều chỉnh phải khái quát được toàn bộ nội hàm các vấn đề cần sửa đổi. Bên cạnh đó, cần làm rõ các khái niệm, nhất là khái niệm về môi trường, nghiên cứu tên gọi của luật và sự cân đối giữa các chương, điều, khoản, tránh chồng chéo, chùng lặp nội dung giữa các chương, nên rút ngắn thời gian thẩm định, đánh giá tác động môi trường để tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện dự án…

Một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm khoản mới: “Không được cho thuê đất, nhà để làm kho, bãi chứa phế liệu, phế thải gây ô nhiễm môi trường trong đô thị, khu dân cư tập trung”; quy định cụ thể mức xử phạt cũng như chế tài xử lý đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm; bổ sung thêm báo cáo đánh giá tác động chính sách đối với hoạt động môi trường thời gian qua nhằm xác định đúng hơn các tiêu chí cảnh báo môi trường….

Kết thúc Hội thảo, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy  - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cảm ơn những đóng góp quý báu của các nhà khoa học vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), đồng thời sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp của các vị đại biểu, tổng hợp thành báo cáo gửi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nghiên cứu, xem xét trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

Tác giả: Tin, ảnh: Ngọc Hân - Nguồn: Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 42

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020 Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
Xem tất cả »