Các cấp Hội LHPN tỉnh với công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc

Ngày đăng: 26/06/2020  - Lượt xem: 75

Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là một trong các mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng là trách nhiệm của mọi gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nòng cốt của mình trong công tác xây dựng gia đình. Những năm qua, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc đã lãnh đạo,chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thành phố, ĐVTT triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phầnthực hiện thắng lợiNghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.

Các cấp Hội đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên, phụ nữ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình hạnh phúc; tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến xây dựng gia đình....Đồng thời vận động chị em phát huy phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; triển khai thực hiện có chất lượng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Để nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, các cấp Hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng giúp phụ nữ nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng, nghề nghiệp, có lối sống văn hóa.

 Đặc biệt, các cấp Hội phụ nữ đã tập trung triển khai hiệu quả các Đề án của Chính phủ như: Đề án 938, Đề án 939, Đề án 404, Dự án “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” gắn với thực hiện các cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp Hội chủ động phối hợp với các ngành như: Công an, Y tế,  Tư pháp, Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa, Nông nghiệp & PTNT, Lao động, Thương binh & Xã hội để tuyên truyền nâng cao kiến thức chăm sóc, giáo dục con theo khoa học, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, mất cân bằng giới tính khi sinh, thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, an toàn thực phẩm, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội...

Hàng năm, nhân ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Hội LHPN các cấp đã phối hợp với ngành văn hóa tổ chức các Hội nghị, diễn đàn về Gia đình hạnh phúc, dòng họ hạnh phúc và cộng đồng hạnh phúc; Hội thảo về Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; Hội thảo về Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện Đề án của Chính phủ về phát huy giá trị tốt đẹp, các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020; Chương trình hành động của tỉnh thực hiện chương trình quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến 2020… tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 244 mô hình CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, CLB “Xây dựng gia đình phát triển bền vữngvà nhóm phòng, chống bạo lực gia đình”, CLB “Phòng chống BLGĐ”... góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các cấp Hội tích cực vận động, khai thác nguồn lực, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm. Điểm mới là, trong những năm gần đây, căn cứ vào tình hình thực tiễn ở mỗi địa phương, các cấp Hội phụ nữ đã quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển trang trại, gia trại, liên kết sản xuất, tổ hợp tác sản xuất theo mô hình liên kết sản xuất, các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với nhu cầu của phụ nữ và yêu cầu của thị trường. Kết quả, đến naytoàn tỉnh đã có gần 30 mô hình hợp tác xã/tổ hợp tác/tổ liên kết sản xuất với trên 300 thành viên tham gia.

 Hiện nay các cấp Hội đang quản lý hơn 1.400 tỷ đồng cho hơn 50.000 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ giúp cho 1.424 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, trong đó có 274 hội viên thoát nghèo góp phần thực hiện có hiệu quả tiêu chí 10, 11, 12 của chương trình mục tiêu quốc giaxây dựng nông thôn mới của tỉnh...Ngoài việc giúp nhau về vốn, để chị em có điều kiện tiếp cận và ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, các cấp Hội phụ nữ đã phối hợp với các trường, các ngành, các Trung tâm trong tỉnh bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, đào tạo nghề và tư vấn học nghề, giới thiệu việc làmcho 13.750 phụ nữ vào các Công ty, Doanh nghiệp trong tỉnh và xuất khẩu lao động ra nước ngoài.

Ngoài ra, các cấp Hội còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà phụ nữ, trẻ em nghèo, tân binh lên đường nhập ngũ; Phối hợp Ủy ban MTTQ các cấp hỗ trợxây dựng nhà Đại đoàn kết cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng mái ấm tình thương”, trong 05 năm (2015-2020) các cấp Hội đã vận động hỗ trợ xây dựng 85 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Những kết quả đạt được trong triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc của Hội phụ nữ các cấp trong tỉnh đã có sức lan toả sâu rộng, giúp hội viên, phụ nữ có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng gia đình phát triển bền vững. Qua đó góp phần nâng cao vai trò của tổ chức Hội phụ nữ trong xã hội, thu hút ngày càng đông đảo phụ nữ tham gia tổ chức Hội và có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn trật tự  an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả: Nguyễn Hồng Nhung - Phó chủ tịch phụ trách Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 75

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2)
Xem tất cả »