Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng: 22/05/2020  - Lượt xem: 127

Ngày 22/5/2020, Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Quang Minh - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác. Liên hiệp Hội đã phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam và các sở, ban, ngành trong tỉnh tổ chức 8 cuộc Hội nghị, hội thảo với trên 1000 người tham dự và 98 lớp tập huấn với trên 12.000 lượt cán bộ, hội viên tham dự; xuất bản 16 số Bản tin với trên 32.000 cuốn;35 nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội các chương trình, Nghị quyết…

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với chủ đề “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển” và tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, với trách nhiệm trước Đảng, Đại hội đã đánh giá những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực nhất là trong lãnh đạo BCH Chi bộ, phân tích nguyên nhân và nêu các giải pháp khắc phục.

Đại hội đã được nghe 3 bài tham luận về công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; công tác đoàn thể chăm lo đời sống cho đoàn viên cơ quan và công tác xây dựng Đảng của Chi bộ cơ quan; đồng thời tham gia thảo luận và thông qua phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quang Minh -  Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh  đã ghi nhận, cổ vũ, động viên những kết qủa đạt được của Chi bộ nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời đề nghị Chi bộ Liên hiệp Hội cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục nêu cao tính chủ động, sáng tạo, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên xây dựng đoàn kết trong Chi bộ; thường xuyên xây dựng củng cố, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu. Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo để đảm bảo chi bộ lãnh đạo có hiệu lực và hiệu quả; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, gắn với các quy định nêu gương. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động lãnh đạo, quản lý; Xây dựng Chi bộ, cơ quan, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đông chí chỉ đạo Đại hội phát huy dân chủ, bầu ra BCH Chi bộ đủ đức, đủ tài, đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn, là hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của đội ngũ trí thức trong toàn tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thủy, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Liên hiệp Hội tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tác giả: Tin, ảnh: Ngọc Hân - Nguồn: Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 127

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2)
Xem tất cả »