Hội thảo khoa học tư vấn phản biện dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 06/05/2020  - Lượt xem: 81

Sáng ngày 5/5/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học tư vấn phản biện dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc. Dự Hội thảo có các thành viên Hội đồng tư vấn phản biện, đại diện lãnh đạo các đơn vị: sở Khoa học và công nghệ, sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao du lịch, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn TNCS Hồ chí Minh và đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị quyết (Sở Nội vụ tỉnh); đồng chí Hoàng Trường Kỳ - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Chủ tịch Liên hiệp Hội, Chủ tịch Hội đồng tư vấn phản biện chủ trì Hội thảo.

Ngày 20/11/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025 với mục đích xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài nhằm huy động, thu hút, sử dụng người có tài để phát huy sức sáng tạo cao nhất của đội ngũ này góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng, tạo sự đột phá trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa…Để cụ thể hóa Nghị quyết và đưa vào cuộc sống, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài của tỉnh là rất cần thiết.

Góp ý vào hồ sơ dự thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp về hồ sơ dự thảo: Còn thiếu nhiều văn bản quan trọng như: Tờ trình Thường trực HĐND tỉnh, Tờ trình HĐND tỉnh, Báo cáo giải trình về Tờ trình...

Về căn cứ pháp lý: Cần bổ sung thêm một số Văn bản quan trọng như: Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 20/11/2019 của Tỉnh ủy (đây là căn cứ trực tiếp quyết định việc ra đời chính sách); Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học ở Việt Nam; Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP quy định về sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP về thu hút cá nhân hoạt động khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam; Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Cần làm rõ nghĩa các thuật ngữ như: “ học sinh có triển vọng”, “tỉnh mời”, “đầu ngành”; đồng thời bố cục lại nội dung các Điều, Khoản cho hợp lý, tránh sự trùng lặp....

Để giúp UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, Hội đồng tư vấn đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu và thành viên Hội đồng tư vấn phản biện, sớm bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện các văn bản trong hồ sơ trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt./.

Tác giả: Tin, ảnh: Ngọc Hân - Nguồn: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 81

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »