Tổ chức các hội cấp tỉnh ký kết giao ước thi đua

Ngày đăng: 06/03/2020  - Lượt xem: 29

Sáng ngày 05/3/2020 tại Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua năm 2020 giữa các Hội cấp tỉnh trong khối thi đua. Tới dự Hội nghị có bà Phạm Thị Hồng Thủy - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, các ông bà Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội, lãnh đạo, cán bộ là đại diện cho các Hội thành viên trong khối thi đua.

Khối thi đua các Hội cấp tỉnh bao gồm 16 Hội, hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau mang tính chất là tổ chức xã hội nghề nghiệp. Mặc dù hoạt động ở nhiều mảng xã hội khác nhau nhưng các hội có nét tương đồng về cơ cấu tổ chức nên được tập hợp thành một khối thi đua. Trong nhiều năm qua, các tổ chức thành viên trong khối thi đua đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hoạt động thi đua theo cơ chế luân phiên trưởng khối. Năm 2020, Hiệp hội Doanh nghiệp được tín nhiệm  là đơn đơn vị trưởng khối.

Thực hiện chức trách nhiệm vụ đó, Hiệp hội Doanh nghiệp đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua cho các đơn vị thành viên. Hội nghị đã thảo luận, thông qua và nhất trí các văn bản liên quan đến hoạt động của khối năm 2020 bao gồm: Quy chế hoạt động, thành lập hội đồng bình xét thi đua, xây dựng các tiêu chí chấm điểm cho thành viên, đăng ký thi đua đầu năm, kế hoạch hoạt động cho năm 2020.

Theo đó, năm 2020 các đơn vị trong khối tập trung làm tốt các nhiệm vụ: nâng cao,hoàng thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; Tham gia hiệu quả các hoạt động thi đua chung trong khối. Căn cứ các nhiệm vụ đó, các thành viên đã cùng nhau ký giao ước thi đua để thực hiện và hoàn thiện các nội dung thi đua trong năm 2020.

 

Tác giả: Tin, ảnh: Lê Na - Nguồn: Hội Doanh nghiệp tỉnh - Số lần được xem: 29

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 9 2019
Xem tất cả »