Đại hội Hội VHNT Vĩnh Phúc khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 31/10/2019  - Lượt xem: 144

Ngày 30/10/2019, Hội VHNT tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tới dự Đại hội có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo một số Hội chuyên ngành Trung ương; lãnh đạo các Hội tỉnh bạn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố của tỉnh; đông đảo các nhà văn, nhà thơ quê hương Vĩnh Phúc và gần 200 cán bộ, hội viên Hội VHNT Vĩnh Phúc.

Nhiệm kỳ qua, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc luôn quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương, đường lối về văn hóa, văn nghệ; bám sát chức năng, nhiệm vụ của hội, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, chương trình công tác; tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, các chuyến đi thực tế, giúp hội viên cập nhật thông tin, vốn sống, nguồn cảm hứng mới, phục vụ nhiệm vụ sáng tạo những tác phẩm có giá trị, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Đến hết năm 2018, Hội đã kết nạp được 20 hội viên mới. Mỗi năm, Hội có từ 4 - 5 hội viên được kết nạp vào các Hội chuyên ngành Trung ương, đưa số hội viên các chuyên ngành Trung ương thuộc Hội lên 58 người.

5 năm qua (2014 - 2019), Hội thực hiện việc xét duyệt, hỗ trợ hiệu quả các hoạt động sáng tạo, in ấn, thu thanh, ghi hình, phổ biến, quảng bá tác phẩm, tổ chức đi thực tế sáng tác, hỗ trợ hội viên đi dự các trại sáng tác của Trung ương, dự triển lãm khu vực, toàn quốc; tổ chức hội thảo, tọa đàm, triển lãm…  Theo đó, Hội đã hỗ trợ hội viên xuất bản gần 100 tập văn, thơ; 01 tập tiểu thuyết, 12 tập truyện, ký; 11 tập và 01 tuyển tập văn nghệ dân gian, sưu tầm, biên soạn, dịch thuật, lý luận phê bình; nhiều đĩa nhạc; hỗ trợ dàn dựng hàng chục vở kịch, hàng trăm bài hát, nhiều triển lãm mỹ thuật, ảnh nghệ thuật. Nhiều tác phẩm của hội viên, văn nghệ sĩ Hội VHNT Vĩnh Phúc đã đoạt giải cao tại các cuộc thi, liên hoan, triển lãm khu vực, trong nước và quốc tế. Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc đã tăng kỳ xuất bản lên một tháng một số, nhuận bút được cải thiện đáng kể. Trong 5 năm, Tạp chí đã xuất bản trên 20.000 cuốn; phát hành trong và ngoài tỉnh. Website của Hội đã được nâng cấp, hoàn thiện, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016, thông tin kịp thời các hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh; chọn lọc, giới thiệu những sáng tác mới của hội viên, phục vụ các nhiệm vụ tuyên truyền, bước đầu hình thành kho dữ liệu về tác giả, tác phẩm VHNT Vĩnh Phúc, phục vụ công tác tìm hiểu, nghiên cứu về văn học nghệ thuật của tỉnh tới bạn đọc trong cả nước.

    Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội VHNT Vĩnh Phúc đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; được UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, các Hội chuyên ngành Trung ương trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cùng nhiều Bằng khen và các phần thưởng giá trị khác. Bên cạnh đó, có 16 lượt tập thể và 50 cá nhân được Hội VHNT tỉnh tặng Giấy khen; 14 lượt tập thể và 64 lượt cá nhân được UBND tỉnh Vĩnh Phúc và UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tặng Bằng khen; 02 chi hội thuộc Hội được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Hội VHNT Vĩnh Phúc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, BCH Hội VHNT tỉnh cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, quán triệt sâu sắc tới cán bộ, Hội viên các chủ trương, đường lối của Đảng về VHNT trong tình hình mới; về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; gắn với nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, “chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật”. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, hội viên, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Hội VHNT phải giữ vai trò nòng cốt trong việc định hướng, khuyến khích văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn cuộc sống nhân dân, bảo vệ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, từ đó tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn nữa đến việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, nhất là hội viên trẻ. Nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh xem xét cơ chế hỗ trợ, khuyến khích, động viên các tác giả có tác phẩm VHNT xuất sắc, xây dựng kế hoạch nhằm từng bước xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật, nghiên cứu phương thức huy động các nguồn lực cho các hoạt động của Hội theo hướng đa dạng hóa, tiếp tục sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ một cách hợp lý, hiệu quả; tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ sáng tạo được nhiều tác phẩm có giá trị phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Nhà thơ Hữu Thỉnh đã đánh giá cao những thành tích Hội VHTN Vĩnh Phúc đạt được trong nhiệm kỳ qua, khẳng định vị thế của văn nghệ Vĩnh Phúc trên văn đàn cả nước; khẳng định tập thể cán bộ, hội viên, văn nghệ sĩ Vĩnh Phúc là lực lượng trí thức tin cậy của Đảng, Nhà nước. Nhà thơ bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Hội VHNT Vĩnh Phúc tiếp tục phấn đấu xây dựng tổ chức Hội trở thành một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp vững mạnh toàn diện, đoàn kết, phát triển, với đội ngũ văn nghệ sĩ tài năng, sáng tạo thêm nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng nhân văn, mang tính nghệ thuật sâu sắc, góp phần xây dựng con người Vĩnh Phúc yêu nước, năng động, sáng tạo, trung thực, văn minh, tình nghĩa; góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xứng đáng với sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh đã trao tặng Đại hội Hội VHNT Vĩnh Phúc lẵng hoa tươi thắm và trao Kỷ niệm chương của UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho các cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu cho hoạt động VHNT.

     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội VHNT Vĩnh Phúc khóa IX nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 9 thành viên. Nhà thơ Bùi Xuân Thanh (Hải Thanh) - Chủ tịch Hội VHNT tỉnh khóa VIII tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội VHNT tỉnh khóa IX. Nhà báo Nguyễn Thị Thanh Vĩnh - Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh khóa VIII tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh khóa IX.

 

* Danh sách Ban Chấp hành Hội VHNT Vĩnh Phúc khóa IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024)

1. Bùi Xuân Thanh (Hải Thanh)

2. Nguyễn Thị Thanh Vĩnh

3. Nguyễn Tạ Vĩnh Hà

4. Đinh Việt Hùng

5. Đỗ Thị Cúc

6. Lâm Đào Tiên

7. Nguyễn Ngọc Tung

8. Nguyễn Đăng Khoa

9. Phùng Kim Trọng.

 

* Danh sách Ban Thường vụ Hội VHNT Vĩnh Phúc khóa IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024)

1. Bùi Xuân Thanh (Hải Thanh) - Chủ tịch

2. Nguyễn Thị Thanh Vĩnh - Phó Chủ tịch

3. Nguyễn Tạ Vĩnh Hà - Ủy viên.

Tác giả: Tin, ảnh: PV - Nguồn: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh - Số lần được xem: 144

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2)
Xem tất cả »