Hội thảo tư vấn, phản biện đối với “Hồ sơ dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 - 2025”

Ngày đăng: 10/10/2019  - Lượt xem: 189

Ngày 09/10/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo tư vấn phản biện đối với “Hồ sơ dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 - 2025”. Dự Hội thảo có các đồng chí thành viên Hội đồng tư vấn phản biện, đại diện cơ quan soạn thảo (Sở Công Thương) và một số đơn vị liên quan. Đồng chí Đỗ Văn Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội, Chủ tịch Hội đồng tư vấn phản biện chủ trì Hội thảo.

 

         Trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Công nghiệp hỗ trợ đóng vai trò quan trọng để thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa, tăng sức cạnh tranh và tạo sự phát triển bền vững cho nền kinh tế. Có thể coi công nghiệp hỗ trợ là “bệ đỡ” cho sự phát triển sản xuất công nghiệp, là cơ sở, nền tảng để sản xuất công nghiệp phát triển mạnh hơn.

          Hiện nay, công nghiệp hỗ trợ nước ta đang ở giai đoạn sơ khai, số lượng doanh nghiệp chuyên về công nghiệp hỗ trợ còn ít, trình độ ở mức trung bình. Một số tỉnh đã phát triển nhiều về công nghiệp hỗ trợ như: Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nam... Ở Vĩnh Phúc hiện nay đã có gần 200 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (chủ yếu là sản xuất phụ tùng, linh kiện, cung ứng cho các nhà sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy), nhưng công nghệ gia công cơ khí chưa cao, còn nhiều hạn chế, các mối liên kết giữa các nhà sản xuất còn chưa bền vững, chất lượng nguồn nhân lực thấp, cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa hỗ trợ kịp thời...do đó rất cần có cơ chế, chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về hỗ trợ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 là rất cần thiết:

          Góp ý vào hồ sơ dự thảo, các đại biểu đưa ra một số ý kiến đóng góp đối với cơ quan soạn thảo như: Lý giải quá sơ sài nên không rõ đâu là lý do cơ bản nhất để Vĩnh Phúc hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; phần nội dung thiếu khảo sát đánh giá thực trạng công nghiệp hỗ trợ ở Vĩnh Phúc. Nếu chỉ dựa vào tinh thần Nghị đinh 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính Phủ để đánh giá thì việc đặt ra các mục tiêu, chính sách là không chính xác, thiếu tính khoa học...

          Để hồ sơ nghị quyết được hoàn thiện, đảm bảo tính khoa học, tính khả thi, Hội đồng tư vấn phản biện đề nghị đơn vị soạn thảo nghiên cứu kỹ hơn về thực trạng công nghiệp hỗ trợ của tỉnh hiện nay, đồng thời bổ sung số liệu cụ thể để hoàn thiện hồ sơ trình UBND và HĐND xem xét, phê duyệt./.

Tác giả: Tin, ảnh: Ngọc Hân - Nguồn: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 189

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2)
Xem tất cả »