Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc tham gia xây dựng Nông thôn mới

Ngày đăng: 19/07/2019  - Lượt xem: 729

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh trân trọng đăng tải bài viết của đồng chí Phùng Đắc Chiến- Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh:

Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và chủ động triển khai thực hiện các nội dung, việc làm cụ thể, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng nông thôn mới.

Kết quả 5 năm (2013-2018) hội viên, nông dân trong tỉnh đóng góp hằng trăm tỷ đồng, hàng trăm ngàn m2 đất và hàng trăm nghàn ngày công lao động làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn, thủy lợi, nội đồng, trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, công trình nghĩa trang nhân dân, môi trường, nhất là đầu tư chỉnh trang các công trình dân cư, cơ sở sản xuất. Kết quả nông dân đã đóng góp được 25.930 ngày công lao động; 43.613 triệu đồng, sửa chữa 167.614m đường giao thông, thủy lợi, nội đồng, khai thông cống rãnh, phát hoang, vệ sinh đường làng ngõ xóm góp phần làm xanh - sạch - đẹp bộ mặt nông thôn. Đến nay, có 3 huyện và 103 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các cấp Hội đã vận động nông dân thi đua xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng xã văn hóa; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp. Hội Nông dân tổ chức các cuộc thi như “Liên hoan tiếng hát đồng quê”, “Nhà nông đua tài” Nông dân với an toàn giao thông…tạo sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo nông dân tham gia, mở ra sự giao lưu rộng rãi giữa các huyện, thành phố để nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết của dân tộc. Hằng năm, các cấp Hội vận động trên 69 nghìn hộ nông dân đăng ký, trong đó có 61 nghìn hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đã phát triển rộng rãi, đến nay đã có gần 61 ngàn lượt hộ đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp, kết quả đã có 57 nghìn hộ đạt danh hiệu Hộ sản xuất kinh doanh giỏi.

Tập trung tuyên truyền phổ biến cho cán bộ, hội viên nông dân Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp và phối hợp thực hiện một số chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”, cùng với các Nghị quyết khác của Đảng, Nhà nước liên quan.

Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới được các cấp Hội chủ động phối hợp với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia. Kết quả chủ động phối hợp mở hơn 1.124 lớp tuyên truyền, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 125 nghìn lượt người tham dự; xây dựng được 131 mô hình trình diễn về phân bón và cấy giống lúa thảo dược, nuôi lợn rừng; nuôi cá lồng trên sông; trồng cây ăn quả, tổ chức 76 cuộc hội thảo đầu bờ trình diễn các mô hình ứng dụng cho nông dân tham quan học tập. Hướng dẫn xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp; chỉ đạo phát triển các mô hình điểm về sản xuất kinh doanh giỏi.

Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tín chấp cho nông dân nghèo vay vốn sản xuất, tính đến tháng 5/2019 tổng dư nợ 867 tỷ đồng, cho 28.000 lượt hộ với tổng số 837 Tổ tiết kiệm và vay vốn; Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn ủy thác dư nợ 1.300 tỷ, cho 9.990 khách hàng vay; riêng Quỹ Hỗ trợ nông dân của tỉnh với dư nợ tổng số tiền 48.814 triệu đồng cho 1.440 hộ vay, để thực hiện hàng trăm dự án chăn nuôi, phát triển sản xuất nâng cao đời sống nông dân.

Hội Nông dân các cấp đã ký kết chương trình phối hợp với các công ty phân bón như Công ty Hà Anh; Phú Điền; Lâm Thao; Bình Điền; Văn Điển; Tiến Nông tuyên truyền, vận động nông dân đăng ký mua phân bón trả chậm cho nông dân, đã cung ứng được từ 3.000 - 3.500 tấn phân bón các loại, giá trị từ 15 - 20 tỷ đồng. Mỗi năm đã giúp cho hàng ngàn hộ nông dân thoát nghèo. Phong trào này để tạo đà cho nhiều hộ nông dân phát huy được tiềm lực kinh tế để phát triển sản xuất đã giúp cho hàng ngàn lao động phổ thông ở nông thôn có việc làm. Đời sống nông dân ấm no góp phần đảm bảo ninh chính trị của địa phương được ổn định, văn hóa - xã hội được tốt hơn; tổ chức Hội Nông dân cơ sở được củng cố; phát triển; nông dân gắn bó với tổ chức Hội.

Từ phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới đã xuất hiện nhiều gương điển hình; hộ ông Nguyễn Văn Thu, thôn Vỏ, xã Hoàng Lâu (Tam Dương) đã đóng góp 152 triệu đồng để làm đường; hộ bà Nguyễn Thị Thông hội viên nông dân thôn Đồng Mận, xã Kim Long (Tam Dương) hiến 600m2 đất ruộng để làm nghĩa trang nhân dân; hộ ông Hà Văn Kền, thôn Phú Thụ, xã Liên Hòa (Lập Thạch) đã hiến gần 1.000 m2 đất vườn đất, đất nông nghiệp để xây dựng đường giao thông và các công trình ông thôn mới; hộ ông Dương Văn Hai, thôn Thanh Cao, xã Ngọc Thanh (Phúc Yên) đã hiến 360 m2 đất làm đường giao thông nông thôn.

Từ thực tiễn triển khai phong trào “Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới”, Hội Nông dân các cấp tỉnh Vĩnh Phúc rút ra bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, cần coi trọng công tác tuyên truyền, vận động cho nông dân hiểu đầy đủ, sâu sắc chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ và quyền lợi thiết thực của nông dân. Nông dân là chủ thể của xây dựng nông thôn mới; chủ thể kinh tế nông nghiệp; chủ thể của cư dân nông thôn, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước.

Hai là, Nắm vững mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới; có kế hoạch vận động phù hợp với sức dân, phát huy vai trò làm chủ của nông dân trong huy động các nguồn lực quản lý, sử dụng.

Ba là, Gắn phong trào xây dựng nông thôn mới với các phong trào khác của nông dân, trước hết là phong trào sản xuất kinh doanh giỏi; củng cố xây dựng Hợp tác xã; bảo vệ môi trường sinh thái nông thôn; củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Bốn là, Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy, chủ động phối hợp với các cơ quan Mặt trận và các đoàn thể, các doanh nghiệp và nhà khoa học.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới; “Xây dựng hình mẫu người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, gắn với “Nông dân Vĩnh Phúc vì một nền nông nghiệp an toàn và bền vững”, góp phần vào mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hướng tới mục tiêu “Xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”./.

 

 

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020 Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
Xem tất cả »