Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Ngày đăng: 23/05/2019  - Lượt xem: 162

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo thông báo Kết luận số 264-KL/TW ngày 31/7/2009 của Bộ chính trị và Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri số 06-TTr/TU ngày 19/01/2001 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc lãnh đạo thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, nhân dân về Cuộc vận động và đã đạt được những kết quả thiết thực.

Ban chấp hành Hội CCB Tỉnh đã ra nghị quyết chuyên đề phát động phong trào “CCB tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, được 11/11 Hội CCB cấp huyện đăng ký giao ước thi đua; Ban Thường vụ, Thường trực Hội CCB Tỉnh ban hành chương trình hành động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội. Hội CCB cấp huyện chủ động phối hợp với các tổ chức trong khối Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan truyền thông địa phương tổ chức được 131 hội nghị tuyên truyền về cuộc vận động có 56.750 lượt cán bộ, hội viên dự. Thông qua các buổi toạ đàm, các hội nghị, tổ chức lồng ghép với nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong sinh hoạt của tổ chức Hội và sinh hoạt Câu lạc bộ tại khu dân cư, cán bộ, hội viên thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh, tăng tích luỹ và huy động đầu tư từ nội địa. Hội thực hiện cuộc vận động gắn với việc triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chương trình bình ổn thị trường tại địa phương; tuyên truyền kế hoạch của các cấp về thực hiện cuộc vận động, phổ biến kiến thức về quyền lợi người tiêu dùng và Luật bảo vệ người tiêu dùng; tư vấn cho hội viên CCB cách nhận biết chất lượng sản phẩm, về những ưu việt của hàng nội địa; quảng bá những sản phẩm, hàng hoá, dich vụ mang thương hiệu Việt Nam, phản ánh những vấn đề cần khắc phục trong sản xuất, quản lý, phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam nhất là những danh mục mặt hàng có lợi thế, các doanh nghiệp do hội viên CCB đang sản xuất, kinh doanh; những mặt hàng truyền thống của tỉnh, đất nước. Tổ chức Hội nắm chắc các nguồn thông tin chính xác để giúp hội viên và nhân dân từng bước nhận thức đầy đủ về khả năng cung cấp và chất lượng của các sản phẩm thuốc chữa bệnh trong nước đã sản xuất được; khuyến khích sử dụng thuốc chữa bệnh và các dịch vụ y tế trong nước.

Hội CCB tỉnh thực hiện ưu tiêu dùng hàng Việt trong mua sắm, sửa chữa công từ nguồn ngân sách nhà nước và trong sử dụng vật tư, nguyên liệu đầu vào của các doanh nghiệp như: sửa chữa ô tô, máy thiết bị văn phòng, hệ thống điện, nước, các loại vật tư,... tổng số tiền hàng tỷ đồng. Các mô hình hội viên CCB làm chủ doanh nghiệp, nhà sản xuất, dịch vụ, có: Có 278 doanh nghiệp, thu hút 4750 lao động; 60 Hợp tác xã, thu hút 14.832 lao động; 2909 trang trại, gia trại thu hút 4775 lao động, đã và đang phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường hàng Việt. Tổ chức được 27 hội nghị tuyên truyền cuộc vận động, chương trình chăm sóc sức khoẻ hội viên Hội CCB và cộng đồng nhằm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động. Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trong toàn Hội, duy trì hoạt động có hiệu quả 93 Câu lạc bộ CCB làm kinh tế với trên 2000 thành viên, nhằm đoàn kết, trao đổi, liên kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, làm dịch vụ, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đã tổ chức 24 lớp tập huấn cho 2.484 cán bộ hội viên CCB, toạ đàm, xây dựng các mô hình điểm về cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; phối hợp với MTTQ tỉnh và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh xây dựng được nhiều phóng sự tuyên truyền; biên tập và phát hành 42 kỳ Bản tin CCB Vĩnh Phúc; xuất bản 2 Tập san “CCB Vĩnh Phúc” tuyên truyền về các cá nhân và tổ chức Hội CCB điển hình trong thực hiện cuộc vận động, những gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức 12 lớp bồi dưỡng cho 750 người là báo cáo viên, tuyên truyền viên, qua đó đã có tác động tích cực trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên hưởng ứng cuộc vận động. Tích cực vận động cán bộ, hội viên và cơ quan Hội CCB các cấp trong tỉnh thực hiện sự gương mẫu trong mua sắm, sinh hoạt tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng Việt để góp phần xây dựng kinh tế nước nhà. Hội cơ sở phát hiện và nêu gương các điển hình tiên tiến trong việc sử dụng và vận động mọi người sử dụng hàng Việt; đấu tranh phê phán với các biểu hiện tâm lý sính hàng ngoại... gắn cuộc vận động tiêu dùng hàng Việt với nâng cao hiểu biết của hội viên CCB, nhân dân về quyền lợi người tiêu dùng, tham gia đấu tranh chống hàng gian, hàng giả.

Hội đã phối hợp với các công ty, các nhà phân phối sản phẩm tổ chức 25 buổi truyền thông, giao lưu và tặng quà là sản phẩm sản xuất tại Việt Nam cho trên 4.000 lượt CCB, nhiều CCB và nhân dân ngày càng có thiện cảm và tăng sức tiêu thụ hàng Việt Nam. Hội viên CCB dễ dàng tiếp cận với hàng hoá Việt Nam, với giá bán hợp lý, nhiều sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của Việt Nam ngày càng được người tiêu dùng biết đến, lựa chọn như: thép việt, hàng dệt may, vật liệu xây dựng, ô tô, xe máy, đồ sành sứ, đồ gỗ,... góp phần phát triển kinh tế-xã hội trong tỉnh, tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên. Qua cuộc vận động này, ý thức của hội viên CCB và người tiêu dùng đã có những chuyển biến tích cực, đã từng bước nhận thức đúng đắn hơn khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam và chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam, tâm lý sính ngoại của một bộ phận người tiêu dùng đã có sự thay đổi đáng kể. 

Với tinh thần, trách nhiệm và việc làm thiết thực của Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang góp phần khơi dậy ý thức tự giác, tích cực của hội viên và nhân dân địa bàn để Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đạt hiệu quả thiết thực hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế  - xã hội ở địa phương.

Tác giả: Lê Thị Lan - Nguồn: Hội Cựu Chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 162

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2)
Xem tất cả »