Hội thảo khoa học tư vấn phản biện

Ngày đăng: 13/05/2019  - Lượt xem: 170

Ngày 7/5/2019, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học tư vấn phản biện đối với dự thảo “Quyết định ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh”. Dự Hội thảo có các đồng chí thành viên Hội đồng khoa học tư vấn phản biện, một số sở ban ngành liên quan và đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản dự thảo (Sở Khoa học và Công nghệ). Đồng chí Đỗ Văn Lợi, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, đơn vị chủ trì soạn thảo báo cáo về tình hình công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sự cần thiết ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, các cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Góp ý vào bản dự thảo, Các thành viên Hội đồng tư vấn phản biện đều nhìn nhận và đánh giá Quy định này là cần thiết trong việc quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách tỉnh hoặc các nguồn khác từ ngân sách tỉnh, có tác dụng quản lý chặt chẽ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội của tỉnh nhằm đưa tỉnh Vĩnh Phúc tiến nhanh trên con đường Hội nhập và phát triển.

Tuy nhiên, Nội dung cụ thể của dự thảo cần xem xét kỹ và có sự đầu tư, chau chuốt hơn, viết cô đọng lại, chặt chẽ hơn tránh sự dàn trải, trùng lặp. Đề nghị đơn vị soản thảo nghiên cứu lại và có sự điều chỉnh cho hợp lý trước khi trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt./.

 

Tác giả: Ngọc Hân - Nguồn: Liên hiệp hội KHKT tỉnh - Số lần được xem: 170

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2)
Xem tất cả »