Phụ nữ Vĩnh Phúc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 13/05/2019  - Lượt xem: 167

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên gắn với các nhiệm vụ trọng tâm và các phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN các cấp trong giai đoạn hiện nay. Hàng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đều xây dựng Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tới Hội LHPN các huyện, thành phố, ĐVTT. Từ đó, Hội phụ nữ các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh đến 100% cơ sở Hội; xây dựng kế hoạch cụ thể và nghiêm túc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung chuyên đề hàng năm, vào sinh hoạt thường xuyên của cơ quan chuyên trách, sinh hoạt định kỳ của các chi Hội và cụ thể hóa thành hành động, việc làm thiết thực của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh.

Trong 03 năm qua, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Hội LHPN Việt Nam về triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các cấp Hội đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ thông qua nhiều hình thức hoạt động từ tỉnh tới cơ sở: Hội LHPN các huyện, thành phố sáng tạo, linh hoạt trong tuyên truyền Chỉ thị gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, của Hội bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa phương, từng đối tượng phụ nữ: Tọa đàm, hái hoa dân chủ, thi kể những mẩu chuyện về Bác, giao lưu văn nghệ, TDTT...; Các cấp Hội còn tập trung tuyên truyền, giáo dục học tập theo gương Bác gắn với rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và thông qua nhiều hoạt động của phong trào “Phụ nữ Vĩnh Phúc cử chỉ đẹp, sống nhân văn”, Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”.  Hội LHPN tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan tuyên truyền của tỉnh tích cực tuyên truyền nhiều hoạt động thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Cổng TTGTĐT tỉnh xây dựng 26 chuyên mục; phối hợp xây dựng 14 chuyên trang trên Báo Vĩnh Phúc; đăng tải nhiều bài viết tôn vinh những gương điển hình tiêu biểu trên Bản tin tuyên truyền và Trang Thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh.

Việc triển khai học tập, tuyên truyền Chỉ thị 05 dưới nhiều hình thức đã mang lại hiệu quả nhất định trong chuyển biến về nhận thức và hành động làm theo của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Các cấp Hội phụ nữ thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm trong chi tiêu hành chính ngân sách hoạt động của Hội, nhiều hoạt động lớn được tổ chức lồng ghép một cách thiết thực, hiệu quả,. Đẩy mạnh tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, tổ chức hội nghị...; Cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ Hội, tăng cường sâu sát cơ sở, gần gũi giúp đỡ hội viên phụ nữ; chú trọng việc gương mẫu rèn luyện trong đội ngũ cán bộ Hội, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ góp phần xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở các nội dung chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc “làm theo” gương Bác được gắn với thực hiện đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế. Tiết kiệm để thoát nghèo, tạo nguồn vốn phát triển kinh tế, chăm lo giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành phong trào thi đua đem lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động tại cơ sở. Các phong trào như: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, giúp nhau thường xuyên, giúp nhau lúc giáp hạt, giúp nhau ngày công, con giống, cho nhau vay không lấy lãi… tiếp tục được các cấp Hội duy trì và phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng duy trì và nhân rộng các mô hình tiết kiệm như: “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Thùng gạo tiết kiệm tập trung”, “Tiết kiệm phế liệu”,“Tiết kiệm điện”, “Hũ gạo tiết kiệm”…Đến nay toàn tỉnh có 2.727 mô hình tiết kiệm theo gương Bác với 52.043 thành viên tham gia. Đặc biệt các cáp Hội đã gắn việc thực hành tiết kiệm với các hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng nhà Mái ấm tình thương”. Kết quả trong 03 năm qua toàn tỉnh đã vận động được trên 3,2 tỷ đồng, sửa chữa 04 nhà và xây mới 82 nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

          Hội phụ nữ các cấp tăng cường cũng đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, rèn luyện thể dục thể thao theo tấm gương của Bác, đã huy động được đông đảo các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia luyện tập trong các Câu lạc bộ như: cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, Yoga, khiêu vũ thể thao, thể dục dưỡng sinh, đi bộ…thu hút hàng ngàn chị em phụ nữ tham gia.

Qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội đã nhận thức rõ được mục đích và ý nghĩa quan trọng của Chỉ thị, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các cấp Hội đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện Chỉ thị. Các hoạt động tuyên truyền được quan tâm tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, hoạt động tiết kiệm được duy trì phát triển. Nội dung học tập và làm theo luôn được thực hiện với phong trào phụ nữ và công tác Hội. Việc đăng ký nêu gương trong đội ngũ cán bộ Hội được thực hiện nghiêm túc…Qua học tập cán bộ, hội viên, phụ nữ đã nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần tích cực vào việc thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, hạn chế tiêu cực trong tổ chức Hội và rèn luyện lối sống của người cán bộ, hội viên có tinh thần trách nhiệm với công việc để xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển kinh tế, chính trị, xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng phồn vinh, giàu mạnh./.

Tác giả: Phương Thảo - Nguồn: Hội LHPN tỉnh - Số lần được xem: 167

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2)
Xem tất cả »