Hội thảo khoa học “Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 - 2025”

Ngày đăng: 22/04/2019  - Lượt xem: 100

Sáng ngày 18/4/2019, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học tư vấn phản biện góp ý vào “Dự thảo nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 - 2025”.

 

Dự Hội thảo có các đồng chí thành viên Hội đồng tư vấn, phản biện; đại diện đơn vị soạn thảo Nghị quyết (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh), đại diện sở Khoa học và công nghệ, sở Tài chính, sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và một số đơn vị liên quan khác. Đồng chí Phan Trường Giang, Chủ tịch Liên hiệp Hội, chủ tịch Hội đồng tư vấn phản biện chủ trì Hội thảo.

          Trong những năm qua, việc thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ, các Nghị quyết của tỉnh Vĩnh Phúc về chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh được các cấp các ngành nghiêm chỉnh thực hiện tốt. Đến nây, UBND tỉnh đã cấp hỗ trợ cho 1 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo Nghị quyết 202/2015/NQ-HĐND với tổng mức đầu tư là 1.72 tỷ đồng; đang xem xét hỗ trợ cho 2 doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, với tổng số tiền là 5.5 tỷ đồng, gồm: Dự án sản xuất rau an toàn trong nhà lưới theo quy trình VietGAP, với số tiền là 2 tỷ đồng; dự án đầu tư cơ sở giết mổ lợn tập trung tại xã Cao Minh, với số tiền là 3.5 tỷ đồng.

          Tuy nhiên, hiện nay số lượng dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh phát triển của tỉnh. Mặc dù có nhiều doanh nghiệp muốn đầu tư nhưng do địa điểm thực hiện dự án của doanh nghiệp không nằm trong các quy hoạch của tỉnh như quy hoạch phát triển chăn nuôi, quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung, quy hoạch phát triển rau an toàn... nên các doanh nghiệp này chưa thể thực hiện đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.

 Nhằm tạo điều kiện khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, Hội đồng nhân dân tỉnh đã chấp thuận xây dựng Nghi quyết mới về việc ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 – 2025 và giao cho sở Kế hoạch đầu tư nghiên cứu soạn thảo.

          Góp ý vào dự thảo, về cơ bản thành viên Hội đồng ghi nhận sự chuẩn bị công phu, đầy đủ hồ sơ tài liệu về dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên nội dung cụ thể của dự thảo Nghị quyết cần phải bổ sung, điều chỉnh và nghiên cứu, xem xét lại. Cụ thể:

          Thứ nhất, về tiêu đề của dự thảo Nghị quyết: Chưa thật sự rõ ràng, chưa diễn đạt hết nội dung của Nghị quyết, hơn nữa nên bỏ chữ “đặc thù” trong chính sách hỗ trợ đặc thù... vì các ngành nghề hỗ trợ đầu tư đều mang tính phổ biến của hầu hết các địa phương trong cả nước, trên địa bàn tỉnh nên không thể hiện tính đặc thù, cá biệt.

          Thứ hai, về việc ban hành Nghị quyết hỗ trợ chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, thì năm 2015 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết số 202/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 rồi. Vì vậy, việc cơ quan soạn thảo rà soát, tham mưu đề nghị chính sách về xây dựng Nghị quyết đồng thời thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ở địa phương là thực tế cần thiết nhưng cần cẩn thận để tránh sự chồng chéo giữa chính sách vĩ mo và chính sách đặc thù của tỉnh.

          Thứ ba, cần xem xét, điều chỉnh và bổ sung các nội dung cụ thể trong từng mục của Nghị quyết, điển hình là:

          - Về dự án đầu tư ngành nghề: Ngoài 3 lĩnh vực ngành nghề được cập nhật trong dự thảo cần bổ sung thêm các lĩnh vực sau:

          + Hỗ trợ dự án đầu tư vào giết mổ gia súc, gia cầm

          + Hỗ trợ dự án đầu tư vào hệ thống cung cấp nước sạch nông thôn.

          + Hỗ trợ dự án tiêu thoát nước sinh hoạt khu vực dân cư nông thôn.

          + Hỗ trợ dự án đầu tư chế biến nông sản, thực phẩm.

          + Hỗ trợ dự án sử dụng đất đai để đầu tư các lĩnh vực nêu trên.

          - Về đánh giá tác động của Nghị quyết mới khi được ban hành: Viết quá sơ sài và mang tính chủ quan, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu thêm.

          - Cần bổ sung tài liệu vào các hồ sơ về nguồn lực đảm bảo thực hiện chính sách của các cơ quan hữu quan có thẩm quyền.

- Nội dung các dự thảo văn bản trong hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh chưa có sự gắn kết với việc triển khai cơ chế, chính sách mới của Chính phủ về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.

Thứ tư, chú ý kỹ thuật trình bày văn bản, lỗi chính tả...

Đánh giá tổng thể về dự thảo Nghị quyết, các thành viên Hội đồng nhận thấy dự thảo Nghị quyết còn sơ sài và chưa thực sự thuyết phục. Do vậy, đề nghị cơ quan tham mưu soạn thảo phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát hồ sơ, tài liệu, bổ sung điều chỉnh lại nội dung dự thảo để hoàn thiện bản dự thảo Nghị quyết báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.

Tác giả: Ngọc Hân - Nguồn: Liên hiệp Hội KH-KT tỉnh - Số lần được xem: 100

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2)
Xem tất cả »